Po vetu državnega sveta danes v DZ za ukinitev dodatka za delovno aktivnost ni bilo zadostne večine. Za ukinitev bi moralo glasovati 46 poslancev, a jih je bilo za le 39, proti pa 20.

Državni zbor je moral novelo zakona o socialnovarstvenih prejemkih, s katero je želelo ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ukiniti dodatek za delovno aktivnost, obravnavati znova, potem ko je državni svet v začetku novembra nanj izglasoval veto.

Prvič so v DZ za novelo glasovali poslanci LMŠ, SMC, DeSUS in SNS. V SDS so se glasovanja vzdržali, prav tako večina poslancev NSi. Proti so bili v SD in Levici, poslanci SAB pa so glasovali različno.

Do današnjega vnovičnega glasovanja so svoje mnenje nekoliko spremenili v NSi in enotno glasovali za novelo, medtem ko so se v SDS glasovanja znova vzdržali.

Dvig najnižje bruto urne postavke za študentsko delo

DZ je tudi v drugo potrdil novelo zakona za uravnoteženje javnih financ, po kateri bo morala bruto urna postavka za študentsko delo znašati najmanj 5,4 evra. Za novelo je glasovalo 58 poslancev, proti ni bil nihče. DZ je o zakonu moral odločati znova, ker je državni svet konec oktobra nanj izglasoval veto.

Državni svet je veto na novelo izglasoval, ker je bila sprejeta brez sodelovanja socialnih partnerjev v okviru Ekonomsko-socialnega sveta. Državni svetniki so tudi prepričani, da bi bilo treba pred spreminjanjem najnižje urne postavke narediti celovito analizo študentskega dela in oceniti dejanske učinke predloga na gospodarstvo in širšo družbo. Zakon bo po njihovem mnenju prinesel tudi preveliko podražitev študentskega dela, kar da bi lahko privedlo ne samo do njegovega zmanjševanja, temveč tudi do dejanske ukinitve.

Uveljavljen vladni predlog povprečnine za občine

Občine bodo v prihodnjih dveh letih upravičene do povprečnine v višini, kot jo je predlagala vlada. Potem ko jo je odbor DZ za finance prejšnji teden občutno zvišal, so poslanci danes soglašali s predlogom koalicijskih poslanskih skupin, da se ta znesek spet zniža. Pred zvišanjem povprečnine je pred dnevi precej ostro posvaril minister za finance.

Višina povprečnine je zapisana v zakonu o izvrševanju proračunov za leti 2020 in 2021, ki ga je DZ danes sprejel skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti.

Za leto 2020 je vlada določila povprečnino v višini 589,11 evra na prebivalca, za leto 2021 pa v višini 588,30 evra. Številki sta izračunani v skladu z metodologijo iz zakona o financiranju občin in sta najvišji v zgodovini, je v okviru proračunske razprave, ki je v DZ potekala v torek in sredo, povedal finančni minister Andrej Bertoncelj.

Ob tem je minister omenil celo možnost odstopa, če bodo poslanci preveč radodarni pri financiranju občin.

Vnovič potrdili zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah

DZ je po vetu državnega sveta danes s 47 glasovi za in 41 glasovi proti vnovič potrdil vladni zakon za zagotovitev sodnega varstva po izbrisih v bankah. A do njegove uveljavitve bo preteklo še nekaj časa, saj je Banka Slovenije napovedala vložitev presoje njegove ustavnosti.

Banka Slovenije prereka rešitev, da bo ona financirala morebitno dosojene odškodnine, saj naj bi se s tem kršila prepoved monetarnega financiranja in naj bi se posegalo v njeno finančno neodvisnost. V morebitnem neskladju z ustavo so v zakonu še določilo o razkritju identitete vlagateljev ob izplačilu morebitno dosojene odškodnine, omejitev višine odškodnine in posebno pavšalno nadomestilo za male nepremožne vlagatelje.