Aprila 2018 smo se ob cvetenju jezera obrnili na vse, ki bi lahko prispevali k izboljšanju kakovosti jezera: Direkcijo za vode, Gozd Bled – Kmetijsko gozdarsko zadrugo, Inšpektorat za kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, Inšpektorat za okolje in prostor, Mop, Direktorat za vode in investicije, Občino Bled, Ribiško družino Bled, Turizem Bled – Zavod za pospeševanje turizma Bled. Ob vsaki dejavnosti (kmetijstvo, ribištvo, turizem, kanalizacija…) smo navedli ukrepe, s katerimi je mogoče učinkovito prispevati k izboljšanju stanja jezera.

Natega izboljšuje stanje jezera, saj je tudi z njeno pomočjo v boljšem stanju kot pred leti. Vzdrževanje natege je v domeni Direkcije za vode, ki njeno obratovanje in vzdrževanje zagotavlja prek Vodnogospodarskega podjetja Kranj. Sistem deluje normalno in nadzorovano.

V primeru, da natega ne bi delovala in bi se v jezero res stekalo 70 odstotkov blejske kanalizacije, stanje ne bi bilo zmerno, ampak slabo, še bolj verjetno pa zelo slabo. Strinjamo se pa, da je delovanje natege zaradi starosti manj intenzivno kot pred 40 leti, ko je bila izdelana po načrtih gospoda Rismala.

Deset ton organskih snovi živalskega in rastlinskega izvora, ki jih ribiči kraparji letno zmečejo v Blejsko jezero za lov rib, pa ni zanemarljiv vir onesnaženja jezera.

Andrej Vuga, odnosi z javnostmi, Arso