OECD je že maja napoved letošnje slovenske gospodarske rasti znižala, in sicer s 3,6 na 3,4 odstotka. Je pa takrat napoved za 2020 zvišala z 2,7 na 3,1 odstotka.

V svoji jesenski gospodarski napovedi je organizacija s sedežem v Parizu pričakovanja glede letošnjega gibanja gospodarske dejavnosti v Sloveniji še nekoliko poslabšala, a ostaja z napovedjo o 3,1-odstotni rasti najbolj optimistična med ustanovami, ki so v zadnjem času svoje napovedi že aktualizirale.

Urad RS za makroekonomske analize in razvoj namreč za letos pričakuje 2,8-odstotno rast BDP, Mednarodni denarni sklad 2,9 odstotno, Evropska komisija 2,6-odstotno in Evropska banka za obnovo in razvoj 3,0-odstotno. Banka Slovenije še ni aktualizirala svoje majske napovedi o 3,2-odstotni krepitvi gospodarske dejavnosti.

Bolj optimistični od večine ustanov so v OECD tudi glede gospodarskih gibanj v 2020 in 2021. Pričakujejo namreč 3,0- oz. 3,1-odstotno gospodarsko rast.

Med glavnimi tveganji za odprto slovensko gospodarstvo sicer analitiki OECD omenjajo potencialne negativne učinke podaljšanega obdobja trgovinskih napetosti v svetu.