Ministrstvo za obrambo je Sindikatu vojakov Slovenije 20. maja 2019 zaradi kršitev in prekoračitve sindikalnega delovanja na obrambnem področju odpovedalo pogodbo o zagotavljanju pogojev za delovanje s šestmesečnim odpovednim rokom, so navedli na spletni strani ministrstva za obrambo.

V tem obdobju se je ministrstvo z vodstvom SVS pogajalo in usklajevalo o vsebini nove pogodbe, a je do 20. novembra niso sklenili. Tri pooblaščene osebe, ki so v okviru polnega delovnega časa opravljale sindikalno delo za SVS, z današnjim tako nimajo več pravne podlage za koriščenje ur sindikalnega dela za poln delovni čas. To jim je namreč omogočala pogodba, ki ni več veljavna, so pojasnili na ministrstvu.

Na zadnjem sestanku 12. novembra so predstavniki ministrstvu SVS pojasnili, da bodo, če nova pogodba ne bo podpisana pred potekom še veljavne pogodbe, pooblaščene osebe oziroma sindikalni zaupniki z 21. novembrom 2019 nadaljevali delo v enotah Slovenske vojske oziroma bodo z ukazom razporejeni na formacijske dolžnosti, za katere izpolnjujejo pogoje.

Ne glede na to, da ministrstvo in SVS nimata pogodbe o zagotavljanju pogojev za delovanje, bo ministrstvo tudi v prihodnje zagotavljalo pogoje za delovanje SVS, in sicer v skladu z določili kolektivne pogodbe za negospodarske dejavnosti in zakona o delovnih razmerjih, so zatrdili na Morsu. Tako jih je sindikat z dopisom že obvestil, da so na podlagi zakona imenovali sindikalne zaupnike Gvida Novaka, Jasmina Mahmutovića in Janeza Troho, ki bodo v prihodnje zastopali interese članov sindikata pri delodajalcu.

Ministrstvo za obrambo in SVS bosta pogovore glede sklenitve nove pogodbe nadaljevala, so še zatrdili na ministrstvu.

Takega položaja s sindikatom, še posebej v negospodarstvu, v tej državi še ni bilo, je odločitev ministrstva za STA komentiral predsednik SVS Gvido Novak. Kot je poudaril, je njihov sindikat reprezentativen v dejavnosti obrambe., vendar pa zdaj nima več pogojev za delovanje.

Po prepričanju Novaka je bila sicer odpoved pogodbe nezakonita. Zato so po odpovedi pogodbe že vložili kazensko ovadbo zoper ministra za obrambo Karla Erjavca, Novak pa je vložil tudi zasebno tožbo zaradi razžalitve.

Pred dvema dnevoma pa je sindikat na delovno in socialno sodišče podal tudi predlog za kolektivni spor in predlog za izdajo odredbe o začasnem zadržanju učinkov odpovedi pogodbe. O tem mora sodišče odločiti v treh dneh, je še povedal predsednik sindikata.