Potem ko je Jamnik 15. oktobra odstopil kot predsednik in član nadzornega sveta Cinkarne Celje, je nadzorni svet oblikoval nominacijsko komisijo, vse največje delničarje pa so pozvali k oddaji predlogov za novega člana nadzornega sveta. Komisija je predlog oblikovala na seji v torek, je razvidno iz obrazložitve k sklicu skupščine, ki je objavljen na spletni strani Ljubljanske borze in v časniku Delo.

Jamnik je, kot je takrat objavila družba, odstopil »iz objektivnih razlogov«. Je tudi predsednik uprave Modre zavarovalnice, ob tem pa še nadzornik banke Nova KBM in farmacevtske družbe Krka.

Zaradi nadzorništva v banki se je moral mestu v enem od treh nadzornih svetov odpovedati. Zakon o bančništvu namreč prepoveduje opravljanje nadzorniške funkcije v banki, če član že opravlja eno izvršilno direktorsko funkcijo (članstvo v upravi gospodarske družbe) in dve neizvršilni (članstvo v nadzornem svetu). Modra zavarovalnica je sicer s petinskim deležem največji posamični lastnik Cinkarne Celje.

Bobinac je bil med letoma 2003 in 2018 predsednik uprave Gorenja. Po prevzemu Gorenja s strani kitajske skupine Hisense je lani postal podpredsednik za globalni marketing v družbi Hisense International, letos pa po preoblikovanju Gorenja v družbo z omejeno odgovornostjo še predsednik kolegija direktorjev družbe Gorenje.

Poleg vodenja Gorenja je bil Bobinac član več nadzornih svetov, med drugim Nove KBM (2001-2005), Telekoma Slovenije (2003-2005) in družbe Eti Elektroelement Izlake (1999-2011), navaja gradivo za skupščino.

V nadzornem svetu Cinkarne Celje so poleg Jamnika še Luka Gaberščik, Dejan Rajbar, Aleš Skok, Dušan Mestinšek in Aleš Stevanovič.