»Spomenik materi Ivana Cankarja, Neži Pivk, je v fazi pripravljalnih del in zbiranja ponudb,« pravi župan Horjula Janko Prebil. Predvidoma ga bodo postavili spomladi 2020 v okviru obnove poslovilne vežice v Vrzdencu, v kraju, kjer se je Neža Pivk v leseni bajti rodila 29. decembra 1843.

Med spominskimi znamenji, ki utrjujejo spomin na Nežo Pivk, je tudi Pot Cankarjeve matere, ki poteka od njenega rojstnega kraja in vse do Vrhnike, kamor se je poročila in tam z družino živela. Pešpot je dolga 14 kilometrov, pohod po njej pa se vsako leto odvija 26. decembra, na dan samostojnosti in enotnosti. Prvič je spominski pohod Društvo ljubiteljev narave in običajev Notranjske organiziralo leta 1999. Z več postanki ga udeleženci prehodijo v dobrih štirih urah. Iz Vrzdenca, kjer je tudi spominska soba Neže Pivk, se pot nadaljuje čez vas Žažar, Veliko Ligojno, Staro Vrhniko in vse do cilja na Vrhniki, kjer je Cankarjeva spominska hiša.

Z zgodbami o materi, ki jo je Ivan Cankar izrisoval v svojih delih, v slovenskem prostoru odraščajo generacije. Cankarjanska mater, požrtvovalna, trpeča in tiha, je eden od osrednjih likov slovenske literature in se je vpisala široko v kulturni imaginarij. Cankar je o mami pisal v svojih različnih delih, denimo v črtici Mater je zatajil in Skodelica kave.nm