Predstojnika Inštituta za anatomijo ljubljanske medicinske fakultete Deana Ravnika so odpustili novembra 2015, ker je na lastno pest kot honorarno delo tujim organizacijam proti plačilu pripravljal dele trupel, račune pa je pošiljal z glavo medicinske fakultete.

Ravnik se je zoper odločitev delodajalca pritožil, a je bil na delovnem sodišču neuspešen. Še več, pred natanko dvema letoma je sodnica delovnega sodišča Helena Papež v obrazložitvi svoje odločitve zapisala, da je šlo nedvomno za kaznivo dejanje. Ker je delal na lastno pest, račune, ki jih je pošiljal strankam, pa izdajal z glavo medicinske fakultete, naj bi torej šlo za zlorabo položaja in ponarejanje listin. Na te račune je Ravnik napisal kar svoj osebni bančni račun, kamor bi mu tuje organizacije nakazale denar. Računov je bilo za 30 tisočakov, dejansko pa jih je dobil 13, saj so njegovo ravnanje prej opazili v računovodstvu fakultete in o tem obvestili dekana, ta pa ga je odpustil.

Kazenski postopek zoper Ravnika je »čakal« na odločitev delovnega sodišča in se po končani preiskavi preselil na ljubljansko okrajno sodišče. Kot je danes poročalo Delo, ga je s kaznovalnim nalogom končala ljubljanska okrajna sodnica Nina Kodra Balantič, ki je Ravnika spoznala za krivega, da je iz koristoljubja neupravičeno uporabljal tuje premoženje. Ravnik je namreč z opremo medicinske fakultete zunaj delovnega časa izvedel več kirurških postopkov na darovanih človeških truplih, nato pa naročnikom izdal 14 računov v skupni višini 31.000 evrov in na račune pripisal svoj bančni račun. Ker je račune opremil z glavo fakultete, je storil tudi kaznivo dejanje ponarejanja listin. Sodnica mu je za obe kaznivi dejanji izrekla 15 mesecev pogojne zaporne kazni s preizkusno dobo dveh let, plačilo šestih tisočakov kazni in odvzem protipravno pridobljenega premoženja. Ker se Ravnik zoper odločitev sodišča ni pritožil, češ da se ni znova želel pojavljati v medijih, je ta že pravnomočna.