Prestali del bilančnega dobička bo ostal nerazporejen, so sklenili delničarji, je prek spletnih strani Ljubljanske borze objavil Sij.

To je bila četrta skupščina Sija letos. Na prvi v aprilu so v nadzorni svet po poteku mandata Janku Jenku in odstopu Polone Marinko imenovali Štefana Belingarja in Richarda Pochona, na drugi v avgustu so odločili, da se bilančni dobiček ne bo delil, na tretji v oktobru pa so za revizorja za leta 2019, 2020 in 2021 izbrali družbo Deloitte Revizija.

Večinska lastnica Sija je družba Dilon, ki ima 72,2 odstotka kapitala Sija in je posredno v ruski lasti. Republika Slovenija ima v lasti kontrolni 25-odstotni delež, med delničarji pa je tudi družba Unior z 0,001-odstotnim deležem.

Skupina Sij je po nerevidiranih podatkih v prvem polletju letos ustvarila 81,2 milijona evrov čistega dobička, kar je 4,3-krat več kot v enakem lanskem obdobju. Prihodki od prodaje so se ustavili pri 417,2 milijona evrov, kar je 2,1 odstotka manj kot v lanskem prvem polletju.