Kot je za STA povedal izvršni direktor delniške družbe Sava Gregor Rovanšek, je načrt finančnega prestrukturiranja Save predvideval, da bodo imeli upniki, ki so hkrati tudi lastniki družbe - SDH, Kad in sklad York -, ob koncu triletnega obdobja, ki se izteče 30. novembra letos, možnost odločitve glede nadaljnjega razvoja družbe ali likvidacije z odprodajo strateških naložb.

»V tem obdobju smo prodali nestrateško premoženje in izvedli konsolidacijo strateških naložb, katere rezultat je največja slovenska turistična skupina, ki bo konec letošnjega leta beležila rekordne rezultate,« je pojasnil Rovanšek. Prihodki Save, ki je v zadnjih treh letih poslovala z dobičkom, so ob koncu leta načrtovani v višini prek 100 milijonov evrov, število nočitev naj bi doseglo 1,5 milijona, družba in skupina pa naj bi skladno z načrti tudi letošnje leto končali pozitivno.

Sava je, tako Rovanšek, uresničila vse aktivnosti iz načrta finančnega prestrukturiranja, s tem pa pomembno znižala zadolženost; ta se je znižala z okoli 230 milijonov evrov na nekaj več kot 50 milijonov evrov, medtem ko vrednost premoženja Save trenutno presega 150 milijonov evrov. Morebitna odprodaja strateških naložb bi tako omogočila poplačilo vseh obveznosti družbe.

Rovanšek zagotavlja, da bo Sava izpolnila vse obveznosti iz prisilne poravnave: »To pripoznavajo tudi upniki, ki so hkrati tudi lastniki, s katerimi smo dosegli odlog plačila terjatev do konca aprila 2020. Obstaja tudi zaupanje investitorjev v nadaljnji razvoj skupine, ki se izkazuje v procesu refinanciranja na trgu, ki pa je še v teku,« je dejal.

O nadaljnji vlogi Save v luči ustanavljanja državnega turističnega sklada - ta naj bi nastal iz namenske družbe, na katero je DUTB prenesla družbi Istrabenz Turizem in Thermana, nanj pa bi turistične naložbe prenesli še drugi državni upravljalci - morajo odločiti lastniki. »Sava je vsekakor usposobljena upravljati turistične naložbe, je pa stvar lastnikov, ali bo ta vloga tudi v prihodnje pripoznana,« poudarja Rovanšek.

Rovanšek Savo glede na njeno velikost in pomembnost - v družbi Sava Turizem ima 99,91-odstotni lastniški delež, v družbi Hoteli Bernardin pa 84,82-odstotnega, skupno pa njen tržni delež znaša okoli 11 odstotkov - vidi kot enega ključnih elementov pri izvajanju turistične strategije, kar brez investicij ne bi bilo mogoče. Skupina Sava bo v letošnjem in prihodnjem letu za investicije skupaj namenila okoli 40 milijonov evrov, financiranje za naložbe je zagotovljeno, je pojasnil.

Ob tem je spomnil na dosedanje investicije; v zadnjih letih sta obe turistični družbi ob sočasnih investicijskih vlaganjih v turistično infrastrukturo ter dolgoročni ureditvi finančnih obveznosti pomembno izboljšali poslovanje, je dejal Rovanšek.

Sava Turizem je investicije usmerila predvsem v Moravske Toplice in na Bled. V Moravskih Toplicah so nadaljevali z investicijami v Prekmursko vas Ajda in kopališče. Na Bledu je bila lani končana obnova hotela Rikli, letos so prenovili tudi Kavarno Park, začela se je prenova Hotela Park, v Radencih so obnovili pitno dvorano ... V Hotelih Bernardin se je lani končala prenova sob v Grand hotelu Bernardin, letos novembra so začeli s prenovo Hotela Histrion z bazenskim kompleksom.

»V panogi investiramo nadpovprečno. To je ključno za nadaljnjo rast, je pa ob tem treba skrbeti tudi za dobičkonosnost,« je dejal Rovanšek. Nadaljevanje povečanega obsega investicij sicer predvideva tudi strategije skupine in družbe za obdobje 2019-2023.

Glede 300.000 evrov kazni, ki jo mora Sava plačati, ker ni pravočasno prodala svojega deleža v Gorenjski banki, je Rovanšek pojasnil, da so se na sodbo Okrajnega sodišča v Ljubljani pritožili, saj sankcija po njihovem prepričanju ni upravičena. Meni, da nikakor ne bi bilo racionalno deleža odprodati hitro v nerealnih rokih po kakršnikoli ceni, saj bi to lahko koristilo samo kupcem, v nobenem primeru pa ne upnikom in lastnikom.

Že pred začetkom postopka Banke Slovenije, ki je bil sprožen leta 2015, si je Sava po Rovanškovih besedah prizadevala za odsvojitev delnic Gorenjske banke, a v postopku prisilne poravnave delnic zaradi omejitev insolvenčne zakonodaje ni mogla prodati. »Skladno z načrtom finančnega prestrukturiranja je Sava sledila zavezi, da povečuje vrednost premoženja ter da pri prodaji doseže optimalno ceno in da z odprodajo zagotovi maksimalno poplačilo svojih upnikov, kar smo tudi dosegli,« je še dodal.