Računsko sodišče je v reviziji poslovanja za leto 2017 občini Brezovica izreklo negativno mnenje. Ugotovilo je vrsto nepravilnosti (izpostavilo jih je v 25 točkah), ki so povezane tudi s pripravo ter izvrševanjem proračuna, dodeljevanjem transferjev neprofitnim organizacijam, najemanjem ter prodajo nepremičnin, zadolževanjem, javnimi naročili…

Toda računsko sodišče ni zahtevalo predložitve odzivnega poročila, ker je občina že med revizijskim postopkom, kjer je bilo to mogoče, sprejela ustrezne ukrepe za odpravo nepravilnosti.

Zgolj administrativne napake?

Da do premoženjske škode ni prišlo, pravijo na občini Brezovica, kjer trdijo, da so nepravilnosti izključno posledica »človeškega faktorja« oziroma administrativnih napak. »Prišlo je do povsem banalnih napak pri delu zaposlenih,« pravijo na občini, kjer menijo, da je izdaja negativnega mnenja pretirana in neutemeljena. »Menimo, da bi v bodoče moralo tudi računsko sodišče, morda ravno na tem primeru, ugotoviti, da je tak sistem, ki ne upošteva človeškega dejavnika in o mnenju ne odločajo strokovnjaki, ki posebej lahko preučijo tudi težo same kršitve in njen vpliv na poslovanje občine, napačen, saj o končnem mnenju sodišča odloča algoritem,« pravijo.

Računsko sodišče med drugim občini Brezovica očita, da je dajala v najem nepremičnine brez pogodbe ali naročilnice. Šlo je za oddajo športne dvorane, pri čemer na občini pravijo, da je prišlo do napake v postopku, a da je bila najemnina zaračunana in poravnana. Poleg tega so po ugotovitvah računskega sodišča v treh primerih sklepali najemne pogodbe za predolgo obdobje, v enem pa za v vrednosti 1195 evrov manj od pogodbeno določene. Na to dogovarjajo, da je prišlo do napake pri oddaji prostorov notarski pisarni, ki ni imela negativnega finančnega učinka na proračun, in da pogodba ni bila sklenjena v nižji vrednosti od tiste, ki je bila določena v pogodbi.

Poleg tega je računsko sodišče ugotovilo, da so javnemu uslužbencu izplačali delovno uspešnost iz naslova povečanega dela v previsoki vrednosti (dobrih 2000 evrov preveč v letu 2017). Občina pravi, da so bila izplačila v skladu z zakonodajo in po pridobitvi strokovnega mnenja. Ugotovitev sicer zavračajo, a so jo, kot trdijo, vseeno odpravili. Med nepravilnostmi so se znašla tudi izplačila dela tekočih transferjev brez javnega razpisa. »Gre za manjše zneske, dodeljene posameznikom ali društvom, ki so s posebno vlogo zaprosili župana za pomoč pri izvedbi posebnih dogodkov ali programa,« odgovarjajo. Župan Metod Ropret ima sicer v ta namen na voljo določna proračunska sredstva.

Pod drobnogledom je več občin

Občina zavrača tudi ugotovitve, da od izvajalca niso pridobili ustreznega finančnega zavarovanja pri izvedbi pogodbenih obveznosti oziroma odpravi napak v garancijskem roku pri projektih energetske sanacije podružnične šole Rakitna in energetske sanacije mladinskega klimatskega zdravilišča Rakitna. Priznavajo pa, da so izdali soglasje za podizvajalca, za katerega izvajalec ni predložil obrazca z izjavo podizvajalca, in da so nekatera plačila obveznosti iz proračuna izvedli pred zakonskim rokom ali po njem.

Brezoviška občina ni edina, ki jo je računsko sodišče vzelo pod drobnogled. Trenutno izvaja revizije v 74 občinah, tudi v občinah iz osrednje Slovenije – Log - Dragomer, Domžale, Grosuplje, Kamnik, Logatec, Škofljica, Žiri in Mestni občini Ljubljana.