Po informacijah spletnega portala Siol.net so na Družbi za avtoceste (Dars) sprožili postopek krivdne odpovedi zoper Simono Razpotnik, donedavno vodjo oddelka za javna naročila, in še enega zaposlenega. Vodja oddelka za javna naročila je oseba, ki ima ključen vpliv na odločitve o oddaji posameznega posla, Dars pa je družba, ki letno odda do 200 milijonov evrov javnih naročil. Razpotnikovi naj bi očitali kršitev zakona o integriteti in preprečevanju korupcije, konkretno nedovoljene stike z večjimi Darsovimi dobavitelji. Razpotnikova naj bi bila najmanj enkrat na večdnevnem jadranju z vodilnimi uslužbenci Darsovih dobaviteljev, ki so jadranje tudi plačali, poroča Siol.

Na Darsu naj bi že zapečatili pisarno Razpotnikove, ji preprečili dostop do računalnika in prepovedali vstop na sedež družbe. V družbi konkretnih postopkov, ki še potekajo, zaradi varstva osebnih podatkov ne komentirajo, zatrjujejo pa, da uprava družbe izvaja vse aktivnosti za zaščito interesov in zakonito delovanje družbe, vključno z zagotavljanjem integritete in nepristranosti, ter preprečuje ravnanja, ki bi lahko imela za posledico očitke o možnih vplivih na postopke javnega naročanja, so zapisali ter dodali, da vsi postopki javnega naročanja, vključno s tistim za gradnjo druge cevi predora Karavanke in tretjo razvojno os, potekajo nemoteno. O zadevi je razpravljal tudi nadzorni svet Darsa. ah