Kako danes tako imenovani novi bogataši razumejo svoje poslanstvo na tem področju? Sploh ga ne razumejo oziroma jim je širše blagostanje stanja duha, njihova volja, da se pomembno zapišejo v zgodovino, popolnoma postranska stvar njihovih hotenj in želja. Glavni namen zapravljanja je nakup bleščečih predmetov potrošništva, ki se manifestirajo v luksuznih predmetih minljivih trajnih oblik. Jahte, avtomobili in predmeti bolj ko ne vprašljivih estetskih vrednot razglašajo njihov vprašljiv okus in predvsem odnos do prostora in časa, v katerem delujejo. V Ljubljani in Sloveniji je pri vsakem kulturnem projektu glavno breme vseh finančnih vložkov v kulturo na strani mesta, države. Odstotek deleža, ki ga vlagajo bogati posamezniki ali podjetja, je minimalen, v celotnem obsegu lahko rečemo nikakršen. Vsi v en glas se izgovarjajo na neustrezno davčno zakonodajo, ki da ne omogoča vlaganja presežnih sredstev v ta namen.

Bolj ko ne pa gre tukaj in zdaj, da sploh ne znajo osmisliti pomena svojega pozitivnega angažiranja na tem področju. Zakaj danes nimamo prosvetljenih vlagateljev v kulturo, da bi lahko končno razumeli, da se bodo edino na tak način lahko poistovetili s časom, v katerem delujejo, in se zapisali v zgodovino? Res je, tradicije na tem področju ni veliko in je povezana tudi z neukostjo pomena razumevanja kulture kot glavne nosilne veje našega odnosa do časa in prostora, v katerem vsi skupaj ustvarjamo, živimo.

V drugih podobno razvitih okoljih banke, zavarovalnice, podjetja in bogati posamezniki soustvarjajo ob primernih javnih sredstvih okolje zaupanja in vero, da s tem pomembno spreminjajo pogled na svet, če hočemo tudi kulturnopolitično prakso vrednot.

Prostor obstaja navkljub pomanjkljivim davčnim vzvodom. Najprej mora obstajati volja, znanje, da razumemo, zakaj so ti vložki iz osebnih iniciativ sploh pomembni. Zakaj danes potrebujemo prosvetljenega posameznika, vlagatelja v kulturo, ki bo končno spoznal, kako pomembno lahko zaznamuje prihodnost.

Tako kot v času Žige Zoisa razsvetljenega mišljenja ni nikoli dovolj, samo upamo lahko, da bodo podobno iluminacijo doživeli tudi današnji predstavniki bogatih elit.