Črna človeška ribica, edinstvena živalska vrsta, ki so jo doslej našli na treh lokacijah v okolici Črnomlja in nikjer drugje na svetu, je dobila še drugi kip. Skulpturo iz brona na kamnitem podstavku so odkrili pri turistični kmetiji Zupanič, nedaleč od izvira Jelševniščice, edinem mestu, kjer lahko črno človeško ribico opazujemo v njenem naravnem okolju. Prvi kip, posvečen temu edinstvenemu endemitu, so v križišču na cesti Črnomelj–Stražnji Vrh pri odcepu za Jelševnik postavili pred natanko dvema letoma.

Akademski kipar in avtor obeh skulptur Boštjan Kavčič je bronasto skulpturo postavil na naraven kamnit podstavek, ki izvira iz gozda pri Adlešičih. »Prva skulptura stoji na križišču pri Črnomlju in je mišljena bolj kot nekakšen kažipot oziroma obeležje, da se tukaj pod nami nahaja črna človeška ribica. Druga skulptura v Jelševniku pa je postavljena tako, kot da prihaja iz samega izvira in nagovarja vsakega obiskovalca posebej,« opiše Kavčič.

Postavitev druge skulpture je del z evropskimi sredstvi podprtega projekta Predstavitev in varstvo človeške ribice, vrednega 120.000 evrov, ki ga občina izvaja skupaj z Razvojno informacijskim centrom Bela krajina, okoljskim društvom Proteus in novomeško enoto zavoda za varstvo narave. V okviru projekta so lani uredili dostopno pot in opazovalni šotor, kjer je mogoče ribico opazovati s pomočjo IR-tehnologije.

Občina sama ne bo zmogla

Črno človeško ribico najbolj ogrožata intenzivno kmetovanje na območju Bele krajine in neurejena kanalizacija. »Resnično gre za redkega endemita, ki živi zgolj na treh kilometrih in pol tukajšnjega porečja. Še kako se zavedam odgovornosti za ohranitev te živalske vrste. Zato si prizadevam za ureditev kanalizacijskega omrežja na vplivnem območju,« pravi črnomaljski župan Andrej Kavšek. Kot dodaja, je projekt za gradnjo kanalizacije v Dobličah pripravljen, občina je naročila tudi idejni projekt za celovito obravnavo vplivnega območja, torej tudi okoliških vasi. »Seveda pa bo treba kanalizacijo kasneje razširiti tudi na okoliško območje zidanic,« pravi.

A ker bo občina sama težko izvedla vse potrebne projekte, ovrednotene na več milijonov evrov, se je po pomoč že nekajkrat obrnila tudi na pristojne na državni ravni. »Kamor koli pridem, vedno opozorim in pozovem državo, da je ohranitev človeške ribice državnega, če že ne evropskega pomena. Zato resnično apeliram na državo, da nameni neka dodatna sredstva za reševanje tega problema,« še dodaja župan.