Izdaja podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital, ki sta jo vodili UBS Europe in NLB, je prva mednarodna kapitalska transakcija po uspešno izvedenem postopku privatizacije banke. Hkrati so v NLB v sporočilu za javnost poudarili, da gre za eno redkih transakcij na kapitalskih trgih s strani bančnih izdajateljev iz regije.

»Uspeh transakcije potrjuje veliko zaupanje vlagateljev v trdnost poslovnega modela NLB in našo začrtano strategijo,« je ocenil član uprave NLB, pristojen za finančno področje, Archibald Kremser. Izdaja obveznic bo NLB omogočila okrepitev in optimizacijo strukture kapitala, kot je bilo predvideno po zaključku javne ponudbe delnic, je dodal.

Baza investitorjev je razpršena in vključuje tako mednarodne kot tudi regionalne vlagatelje, večinoma iz Nemčije, Združenega kraljestva, Avstrije, Hrvaške in Slovenije. Zanimanje so izkazale predvsem mednarodne finančne institucije, pokojninski skladi in upravljavci mednarodnih skladov, so še dodali v banki.

Obveznice z donosom 3,65 odstotka letno in bonitetno oceno BB (S&P) so bile z dnem izdaje uvrščene v trgovanje na luksemburško borzo.