Skupina čeških vlagateljev, združenih v holding RIDG, je nedavno od češkega ministrstva za finance kupila 96,5 odstotka delnic družbe Vipap Videm iz Krškega, preostalih 3,5 odstotka delnic pa je v lasti papirnice s skoraj 400 zaposlenimi in 80-letno tradicijo.

V podjetju, ki so ga kupili, novi lastniki vidijo ogromen neizkoriščen potencial. »Prihajamo kot investitor, katerega cilj je inovacija in krepitev portfelja izdelkov, modernizacija proizvodnje, stabilizacija družbe in uvajanje funkcionalnih standardov vodenja podjetja. V sodelovanju s sedanjim vodstvom zato krepimo našo ekipo z vodilnimi evropskimi strokovnjaki na ključnih področjih,« je povedal zastopnik RIDG Holdinga Pavel Svoren.

Izvršna direktorica podjetja Jožica Stegne je spomnila, da je Vipap Videm v zadnjih dveh letih bistveno izboljšal uspešnost poslovanja. »Dosežena rast prihodov povprečno v višini pet odstotkov, dvig dodane vrednosti in EBITDA marže za 18 odstotkov so dobra iztočnica za stabilno poslovanje tudi v naprej,« je prepričana.

Dodala je, da se je razvojna usmeritev podjetja v preteklih letih v povečevanje deleža bolj donosnih recikliranih embalažnih papirjev, ki nadomeščajo porabo plastike, pokazala kot pravilna. »S končanjem več kot štiri leta trajajočega zelo zahtevnega procesa finančnega in lastniškega preoblikovanje podjetja so ustvarjeni pogoji za novo strategijo in vizijo podjetja, ki bo podjetju omogočila večjo konkurenčnost na trgu specializiranih vrst papirjev, kjer vidimo možnost širitve tržnega deleža tudi v prihodnje,« je poudarila Stegnetova.

Lani skoraj 97 milijonov evrov prihodka

Vipap Videm Krško je lani ustvaril skoraj 97 milijonov evrov prihodka in s tem za osem odstotkov presegel predlanski izid. Družba je imela 1,3 milijona evrov čiste izgube, potem ko je predlani ta znašala 8,8 milijona evrov. Dobiček iz poslovanja je bil pri 575.000 evrov, potem ko je družba predlani beležila 7,01 milijona evrov izgube iz poslovanja. Operativni denarni tok je s predlanskih 602.000 evrov lani porasel na 2,2 milijona evrov, kaže letno poročilo, objavljeno na spletni strani Ajpesa.

Papirnico Vipap je leta 1996 kupil češki holding Icec iz Ostrave. Delnice so bile kasneje prenesene najprej na banko IPB in nato na banko ČSOB. Po privatizaciji je bila papirnica v lasti Češke konsolidacijske agencije, od katere je vodenje podjetja prevzelo češko finančno ministrstvo.

Vipap Videm tudi zdaj ostaja v čeških rokah, RIDG Holding namreč sestavljajo češka podjetja Portiva, Rutherford ID, Investični klub in KRPA Holding. Kot so navedli v sporočilu, so lastniki dolgoletni in izkušeni vlagatelji na področju papirništva, energetike, nepremičnin, razvoja, proizvodnje in tehnologije, sredstva družb pa skupaj znašajo osem milijard kron (dobrih 31 milijonov evrov).