Poljska desničarska vlada je v prizadevanjih za večji nadzor nad pravosodjem uvedla disciplinski senat vrhovnega sodišča, ki po mnenju Bruslja ogroža neodvisnost sodstva.

Sodišče v Luxembourgu je v danes objavljeni odločitvi presodilo, da v skladu s pravili EU pravica do učinkovitega pravnega sredstva izključuje, da bi primeri, ki zadevajo uporabo prava EU, sodili pod izključno pristojnost sodišča, ki ni neodvisno in nepristransko.

Da bi poljsko vrhovno sodišče to ugotovilo, mora preveriti, ali sodniki v disciplinskem senatu svoje delo opravljajo brez vpliva ali pritiska, kot tudi, kako so imenovani člani nacionalnega sodnega sveta in kako ta organ deluje, da bi zagotovil neodvisnost sodstva, so odločili sodniki.

Čeprav preučevani elementi, obravnavani posamično, ne vzbujajo nujno dvoma v neodvisnost disciplinskega senata, to morda ne drži, če so obravnavi skupaj, je še presodilo sodišče.