Maša Kociper, ki se ima kot poslanka za nekaj posebnega, je podala, poslanci v komisiji pa so ga soglasno podprli, res »genialen« predlog: vsem upokojencem dajmo namesto 7,2 odstotka, ki jim pripada na podlagi zakona, znesek v višini 6 evrov na mesec, in to prihodnje leto pred božičem.

S takim predlogom se strinjam takoj, ko bo tudi ves javni sektor s poslanci in funkcionarji vred doživel tak sistem usklajevanja plač. Če se bo minimalna plača povečala za 1 odstotek, bo to 7 evrov. In ko se bo vsem prej omenjenim, s predsednikoma vlade in republike vred, plača povečala za 7 evrov, bodo vsi mediji lahko objavili, da je celotni sistem plač rešen, saj se vsem v verigi plače povečajo. Pri tem morajo naglas ponavljati, kar je posebej poudarila Kociprova, da so kruh in druge dobrine za vse enako dragi. Torej državni zbor naj v okviru sprejemanja proračuna sprejme enostaven sklep, ki se glasi:

»Usklajevanje plač v odstotkih je prepovedano. V javnem sektorju se plače usklajujejo samo enkrat letno, v decembru, vsem v enakih zneskih. Enkratni znesek v decembru, ki ga vlada lahko imenuje tudi božičnica, se vedno izračuna iz možne mase sredstev za uskladitev plač, deljen s številom zaposlenih v javnem sektorju, in so ga vedno deležni vsi zaposleni v javnem sektorju. Parcialno usklajevanje plač po skupinah (zdravniki, policisti, vojaki, šolniki itd.) ni dovoljeno.«

Da se zaradi takega sklepa proračun ne bo polnil tako kot do sedaj, naj vlado in poslance ne skrbi. Če vlada oziroma državni zbor ne sprejme gornjega sklepa, predlagam, da se obremenitev proračuna s pokojninami zmanjša s postopnim zmanjševanjem števila upokojencev. Za upokojence naj se po nujnem postopku sprejmejo naslednji »mehki« predlogi, navodila oziroma ukrepi:

1. Ogrevanje upokojenskih stanovanj in domov je dovoljeno največ do 18 stopinj.

2. Zaželeno je, da upokojenci hodijo čez cesto, ko gori rdeča luč na semaforju.

3. Z datumom upokojitve se upokojencem dosmrtno podaljša vozniško dovoljenje, brez zdravniških pregledov.

4. Avtomobili upokojencev ne potrebujejo tehničnih pregledov.

5. Vsa cepljenja, brezplačna in odplačna, proti nalezljivim boleznim se za upokojence ukinejo.

6. Ker na mladih svet stoji, se čakalne vrste v zdravstvu formirajo tedensko po principu mlajši imajo prednost. Upokojenci imajo itak časa na pretek, bodo že »dočakali« pregled, morda celo zdravljenje.

7. Upokojence se zdravi z najcenejšimi zdravili in storitvami, najbolje s placebom.

8. Med čakajočimi na prostor v domu upokojencev izločiti najstarejše in jih namestiti z dodatnimi ležišči (lahko tudi s pogradi) v obstoječe sobe. Oskrbovalnine ostanejo enake.

9. Urad za varno hrano in inšpektorati poskrbijo, da se ugotovljeno sporna hrana dodeli upokojencem.

10. Trgovine s prehrano formirajo posebne oddelke za upokojence, v katerih prodajajo proizvode, ki jim je potekel rok uporabnosti.

11. Vsi popusti in ugodnosti za upokojence se ukinejo.

Možni so tudi dodatni predlogi, saj ima politika še ogromno idej.

S striktnim izvajanjem naštetega se lahko pričakuje, da se bo proračunska postavka za pokojnine letno zmanjševala za 10 odstotkov. Tako prihranjena sredstva pa se, poleg povečanja plač vsem funkcionarjem, dodeli tudi političnim strankam, obema (90 odstotkov) z namenom povečanja števila tako »pametnih« predlogov, kot je v začetku naveden, ter preostanek 10 odstotkov v enakih zneskih vsem humanitarnim organizacijam, za organiziranje pomoči za preživele upokojence.

Tomaž Šumi, Lesce