Za vedno slabše stanje Blejskega jezera, že štiri desetletja po izgradnji natege (to je hidravlični pripomoček, s katerim lahko samo s pomočjo cevi, brez črpalke, potegnemo vodo z dna jezera), žal še vedno nihče niti strokovno, politično niti finančno ne odgovarja. Za tako ekološko stanje jezera so odgovorni vsi pristojni za zaščito in urejanje voda, saj ne sanirajo pravih vzrokov in ne določijo odgovornih za neuspešno »zdravljenje« Blejskega jezera. Za zgled bi nam morali biti naši severni sosedi, ki so že v preteklem stoletju z ustreznimi sanacijami kanalizacijskih omrežij uspeli ozdraviti vsa svoja številna alpska jezera.

Nasprotno pa se pri nas na Bledu še nadalje vso krivdo strokovno neutemeljeno prelaga na blejske športne ribiče in se obenem med drugim zamolči:

– da sta načrt hidravlične natege in njeno delovanje preverila in pozitivno ocenila strokovna izvedenca iz sosednje Avstrije (z dunajskega inštituta in iz uprave koroških jezer);

– da je natega med začetnim pravilnim delovanjem pokazala pozitivne rezultate,

– da so upravljalci naknadno na skrivaj, brez vednosti projektanta, na številnih mestih natego namerno mehansko poškodovali in tako onesposobili njeno delovanje;

– da je tudi že koncesionar blejske kanalizacije in čistilne naprave 31. 7. 2008 pisno seznanil občino Bled o pomanjkljivostih kanalizacijskega omrežja in jo tako opozoril že po prvem letu obratovanja novozgrajene čistilne naprave o njeni nezadostni zmogljivosti;

– da že desetletja opozarjamo, da vsled pomanjkljivosti napačno načrtovane in zgrajene kanalizacije, kakor tudi premalo zmogljive čistilne narave, posledično nedopustno odteka direktno v jezero ter njegovo povodje vsaj okoli 70 odstotkov vse komunalne onesnaženosti.

Zato Blejsko jezero ne bo čisto, pa tudi slovenska obala ne bo dobila zadostnih količin vode in pitna voda Ljubljane ne bo varna pred onesnaženjem, dokler bodo na MOP in Arsu za lastne strokovne napake sami sebi edini sodniki.

Prof. dr. Mitja Rismal Franc Maleiner, univ. dipl. inž. kom.