"Pridelovalcem, ki celoten pridelek grozdja oddajo kleti (zadrugi), ni potrebno prijaviti pridelka grozdja na upravni enoti, če to obvezo v njihovem imenu opravi klet oz. zadruga. Če oddajo le del pridelka, so sami dolžni prijaviti preostali del pridelka," so ob tem pojasnili na ministrstvu.

Vinarji pa morajo sporočiti tudi zaloge vina, če jih imajo. Rok za to je bil sicer 7. septembra, vinarji pa so morali prijaviti zaloge, ki so jih imeli na dan 31. julij.

"Pridelane, prodane, porabljene in skladiščene količine vina ter izvedeni enološki postopki morajo biti razvidni iz kletarske evidence, ki so jo dolžni voditi vsi zavezanci za vpis v register," so še navedli na ministrstvu.