Po ugotovitvah zveze 97 odstotkov svetovne populacije živi znotraj dosega mobilnega signala, 93 odstotkov pa jih ima tudi dostop do omrežja 3G ali omrežja s hitrejšo tehnologijo.

"Potrebujemo ciljno usmerjene napore za znižanje stroškov internetne povezave in inovativne pristope za zagotovitev povezljivosti v manj razvitih državah," je ob objavi poročila poudarila Doreen Bogdan-Martin, ki pri Mednarodni telekomunikacijski zvezi vodi enoto za razvoj telekomunikacij.

Opozorila je tudi, da se v afriški in azijsko-pacifiški regiji ter Afriki povečuje vrzel med spoloma uporabnikov spleta. To kaže na neenakomerno rast deleža uporabnikov pametnih telefonov po spolu.

Vrzel med spoloma se medtem najhitreje zmanjšuje v državah Skupnosti neodvisnih držav in v Evropi.

"Za povečanje uporabe interneta sicer ni dovolj, da zagotovimo tehnologijo. Ljudje potrebujejo tudi osnovne digitalne veščine," je še poudarila Bogdan-Martinova. V 40 od 84 držav, ki so zvezi posredovale podatke, je namreč več kot polovica prebivalstva brez osnovnih računalniških znanj.