V omenjenem združenju ocenjujejo, da se bo slovensko zdravstvo v prihodnosti soočalo z velikimi izzivi, ki so posledica povečevanja potreb prebivalstva po zdravstvenih storitvah, zato pričakujejo, »da bo zdravstvo postala politična prioriteta z jasno začrtanimi cilji na področju razvoja zdravstva, infrastrukture, kadrov in financiranja«.

Ker se zavedajo, da zdravstveni sistem v takšni obliki, kot je zdaj, dolgoročno ne more preživeti, med drugim menijo, da je treba nujno urediti mrežo zdravstvenih inštitucij in dopustiti fleksibilnejše vodenje in upravljanje. »Brez motiviranih managerjev spremembe ne bodo mogoče, zato bo nujno potrebno urediti status managerjev znotraj slovenskih bolnišnic, ki bo omogočil, da bo ta zahtevni poklic v zdravstvu postal bolj privlačen«, so zapisali po srečanju z ministrom.

Po srečanju sicer ocenjujejo, da minister razume problematiko direktorjev, s katero se srečujejo pri vodenju zavodov, predvsem ko gre za področji financ in kadrovske politike. Na srečanju so tudi podprli prizadevanja ministra za nujno spremembo zakonodaje na področju zdravstva ter opredelitev javno-zdravstvene mreže in se dogovorili za redne sestanke o aktualni problematiki v slovenskih bolnišnicah, so sporočili.