Komisija je kot varuhinja pogodb EU danes Združenemu kraljestvu poslala prvi opomin v okviru postopka zaradi kršenja evropske zakonodaje. Britanija krši pogodbe EU, ker je kot članica unije dolžna imenovati komisarskega kandidata, česar ni storila.

Britanska stran je pojasnila, da kandidata ne more imenovati zaradi prakse, po kateri britanske oblasti v predvolilnem času ne smejo opravljati imenovanj na položaje v mednarodnih organizacijah, vključno z institucijami EU.

V komisiji izpostavljajo, da članica unije kršitve obveznosti, ki izhajajo iz evropskega prava, ne more utemeljevati z določbami iz domačega pravnega sistema.

Če se britanska stran ne prvi opomin ne bo ustrezno odzvala v predpisanem roku, lahko komisija ukrepa z drugim opominom, ki se v bruseljskem žargonu imenuje obrazloženo mnenje. Če tudi ta ne zaleže, lahko zadevo napoti na Sodišče EU.