Fiskalni svet v svoji oceni ugotavlja formalno skladnost s fiskalnimi pravili, pri tem pa opozarja na določena tveganja pri izvajanju fiskalne politike

Fiskalni svet je oktobra v svoji oceni ugotovil, da vladni proračunski načrti ne odstopajo od fiskalnih pravil, kljub temu pa je opozoril na precejšnja negativna tveganja in na nekatere nedoslednosti pri ocenah. Zaskrbljujoče se mu zdi predvsem dejstvo, da predloga ne upoštevata finančnih posledic zakonov, ki so še v fazi sprejemanja.

Vlada je v danes sprejetem stališču pojasnila, da finančno ministrstvo pri svojih napovedih upošteva napoved gospodarskih gibanj, ki jo je pripravil Urad RS za makroekonomske analize in razvoj. Urad je septembra poslabšal napoved letošnje rasti slovenskega gospodarstva s 3,4 na 2,8 odstotka. Prihodnje leto naj bi bila rast triodstotna, v 2021 pa 2,7-odstotna.

Vlada k temu dodaja, da se zaveda visokih tveganj, ki izhajajo predvsem iz negotovosti v mednarodnem okolju, zato je opravila tudi teste občutljivosti. Ocenila je napoved javnofinančnih prihodkov z upoštevanjem alternativnega scenarija nižje gospodarske rasti zaradi nižjega tujega povpraševanja. Glede očitkov fiskalnega sveta o nedoslednosti vlada pojasnjuje, da ima orodja za ukrepanje v primeru, da bi DZ po sprejemu proračunskih dokumentov sprejel predpise, ki bi lahko ogrozili izvajanje okvira uresničevanja v ustavo zapisanega fiskalnega pravila.

Po vladnih pojasnilih je v dopolnjena predloga proračunov, ki ju je sprejela minuli teden in ju bo v petek skupaj z ostalimi proračunskimi dokumenti obravnaval odbor DZ za finance, že vključila učinke sprejetih sprememb davčne zakonodaje.

Slovenija bo po zagotovilih vlade v 2019 in 2020 ohranjala javnofinančni presežek, to je pri 0,81 odstotka BDP prihodnje leto in 0,88 odstotka BDP v 2020. Strukturni saldo, torej saldo ob izločitvi učinkov gospodarskega cikla, se bo zaradi slabše makroekonomske napovedi nekoliko poslabšal, a bo po ocenah finančnega ministrstva še vedno pozitiven in izravnan na srednji rok. Prihodnje leto naj bi dosegel 0,1 odstotka BDP, v 2020 pa 0,13 odstotka BDP.

Vlada na podlagi vsega tega ocenjuje, da sta predlagana dopolnjena predlog proračunov za 2020 in 2021 ustrezna.