Dejansko stanje pa je seveda povsem drugačno, saj se pokojnine zaradi varčevalnih ukrepov v zadnjih desetih letih niso ustrezno usklajevale z rastjo plač in življenjskih stroškov. Temu lahko rečemo, da si je država izposodila nekaj milijard evrov pri upokojencih za sanacijo svoje zgrešene politike, za katero pa nikakor niso krivi upokojenci. Konkretno gre za 7,2 odstotka, ki jih država trenutno dolguje upokojencem.

Papež pravi, da z našimi zahtevami ogrožamo delovanje pokojninske blagajne, podobno mu je v oddaji pritrdil državni sekretar Tilen Božič. Pri tem se je treba vprašati, ali niso ZPIZ in vlada zadolženi za izvajanje zakonov, v tem primeru ZPIZ-2. Od raznih vlad smo se že kar navadili, da kršijo lastne zakone, vendar da si direktor ZPIZ dovoli napad na legalne in legitimne zahteve upokojencev, je pa res malo preveč. Papežu svetujemo, naj najprej pripravi predlog, da se očisti pokojninska blagajna vseh »upravičencev pokojnin«, ki ne temeljijo na vplačanih pokojninskih prispevkih, in jih prenesejo na za to pristojna ministrstva. Prepričani smo, da bi samo s tem ukrepom pridobili dovolj sredstev za celotno izredno uskladitev pokojnin za 7,2 odstotka.

Sloveniji najbolj podoben pokojninski sistem imajo v sosednji Avstriji, od katere bi se lahko marsikaj naučili. Ko primerjamo, koliko znašajo pokojnine glede na BDP v Sloveniji in vzporedno v Avstriji ter EU, se lahko samo primemo za glavo.

Pokojnine v BDP namreč znašajo v Sloveniji 9,8 odstotka, v Avstriji 14,5 odstotka, povprečje EU pa je 12,6 odstotka. Iz teh primerjav se vidi, da dajo v Avstriji za pokojnine kar 48 odstotkov več sredstev kot v Sloveniji. Zato ti podatki dodatno kažejo, da so pri nas upokojenci postali ne samo drugorazredni, temveč kar tretjerazredni državljani.

Dovolj nam je, da se varčuje predvsem na upokojencih, čeprav je kriza že davno mimo. Nezaslišano pa je, da si celo direktor ZPIZ dovoli javno izjavljati, da je kršenje zakonov, kot je v tem primeru neustrezno usklajevanje pokojnin, nekaj povsem normalnega.

Kajtimir Kunc civilna iniciativa Za upokojence gre