Kot so po srečanju sporočili iz Združenja Frank, je državni sekretar na finančnem ministrstvu Metod Dragonja navzoče pozval k sprejemu dogovorne rešitve na podlagi izhodišč, o katerih je bilo že doseženo soglasje v pogajanjih v letih 2017 in 2018.

Dogovorili so se, da bo ministrstvo za finance glede odprtih vprašanj pripravilo predloge, ki bodo osnova za nadaljnje spremembe in usklajevanja. Okvirni rok za dogovor je tri mesece, če v tem času ne bo prišlo do sklenitve dogovora, vlada in koalicija ne bosta nasprotovali zakonski rešitvi, ko bo ta ponovno vložena v DZ, so zapisali v Združenju frank.

Državni svet je ob podpori Združenja frank v parlamentarno obravnavo vložil predlog zakona za konverzijo posojil v frankih, a ga je DZ zavrnil. Nato je ministrstvo za finance Združenje frank in Združenje bank Slovenije, ki danes ni imelo pooblastila bank članic za začetek dogovora, pozvalo k nadaljevanju razprave ter jima ponudilo pomoč za nadaljevanje dialoga.

Ministrstvo je v dosedanjih poskusih zbliževanja stališč obeh združenj izhajalo s stališča, da je najboljše dogovorno reševanje v okviru institutov, ki jih omogoča veljavna zakonodaja, denimo izvensodno reševanje potrošniških sporov. Združenje bank je sistemskemu reševanju problematike nasprotovalo in zagovarja individualno obravnavo primerov.