Razlogov, zakaj sta proračuna nerazvojna in nesocialna, je po Meščevih besedah več, prvi pa je davčna reforma, ki jo je vlada sprejela prejšnji mesec. »V tej davčni reformi so popolnoma po nepotrebnem izpustili 130 milijonov evrov, ki so jih namenili predvsem popravljanju plač petim odstotkom najbolje plačanih v državi, po drugi strani pa niso naredili nič od tega, k čemur so se zavezali v koalicijski pogodbi,« je bil v današnji izjavi za medije kritičen Mesec. »Ni dodatnega vira za izgradnjo 10.000 javnih najemnih stanovanj, ni vira za zagotovitev dolgotrajne oskrbe, ni kulturnega evra, skratka ni nobenih namenskih virov, ki bi ključna razvojna problemska področja zapolnili,« je strnil. Okvir proračunskih dokumentov, ki jih je predložilo finančno ministrstvo, je po mnenju Mesca slab in tesen, so pa kljub temu pripravili dopolnila, »s katerimi bi vsaj delno reševali razvojne in socialne prioritete te družbe«.

Prvi sklop dopolnil Levice se bo nanašal na zagotavljanje dodatnih 60 milijonov evrov za dolgotrajno oskrbo. »Tu gre predvsem za gradnjo domov za starejše občane, saj v trenutnih proračunih ni sredstev niti za en tak dom,« je dejal Mesec. Z drugim sklopom dopolnil bi Levica zagotovila 70 milijonov evrov za železnice. »Razlog je, da so iz proračuna izpadla sredstva za posodobitev gorenjske proge, čeprav je bila ta obljubljena,« je odločitev pojasnil Mesec.

Tretji sklop povečuje sredstva za stanovanjsko politiko, in sicer za 15 milijonov evrov. Prav tako bi Levica s prerazporeditvijo sredstev 30 milijonov namenila investicijam v šole, 20 milijonov evrov za izgradnjo študentskih domov in štipendije ter 20 milijonov za znanost, raziskovalno dejavnost in film. Denar so zbrali predvsem s tistih postavk, ki so po oceni Levice najmanj družbeno koristne.

S temi predlogi poskuša Levica po Meščevih besedah za silo krpati razvojne prioritete proračuna, sredstva, ki so na voljo, »pa še zdaleč niso dovolj za nek razvojni preskok«. Če bodo koalicijske stranke podprle zagotovitev dodatnih sredstev za dolgotrajno oskrbo, železnice, stanovanja in znanost, so se sicer v Levici pripravljeni pogovarjati o tem, da proračunoma ne bodo nasprotovali.