Da načrtuje izdajo podrejenih obveznic za uvrstitev v dodatni kapital, je NLB javnosti razkrila 4. novembra, ko je zapisala, da bo v primeru ustreznih tržnih razmer sledila izdaja podrejenih obveznic z dospelostjo čez 10 let in možnostjo predčasnega odpoklica po petih letih.

Danes so iz največje slovenske banke sporočili, da je bilo zbiranje naročil uspešno zaključeno. Predvidoma bodo izdane 19. novembra v skupnem nominalnem znesku 120 milijonov evrov. Glavnica podrejenih obveznic se bo obrestovala po obrestni meri 3,65 odstotka letno, njihova prodajna cena pa bo enaka 100 odstotkom nominalne vrednosti.

Baza investitorjev je razpršena in vključuje kakovostne mednarodne kot tudi regionalne investitorje, so dodali v banki.