Področja, kjer je stanje v tem pogledu najtežje, so intenzivna terapija, urgentni center, anesteziologija in operativna dejavnost, težavno je tudi nadomeščanje odsotnosti zaposlenih na ostalih delovnih mestih, so za STA pojasnili v UKC Maribor.

Ob koncu septembra so imeli zaposlenih 106 bolničarjev, 785 tehnikov zdravstvene nege, 806 diplomiranih medicinskih sester in 34 diplomiranih babic. »Po kriteriju kategorizacija zdravstvene nege nam manjka 25 odstotkov zaposlenih v zdravstveni negi,« so navedli. Razlog za pomanjkanje kadra je po njihovi oceni v upoštevanju zakona za uravnoteženje javnih financ iz leta 2012 in posledičnem omejevanju nagrajevanja delavcev.

»Možni kandidati so v prvih letih iskali zaposlitev v bližnjih zdravstvenih zavodih v Avstriji, sedaj pa se zaposlujejo na primarnem nivoju. Zaposleni v zdravstveni negi si želimo tudi urejene delovne pogoje z ustrezno delovno opremo, ki je predpogoj za varno okolje tako za paciente kot zaposlene,« so zapisali na kadrovskem oddelku in službi zdravstvene nege mariborskega kliničnega centra.

Letos opažajo večje število odhodov delavcev iz njihovega zavoda kot v zadnjih petih letih. Razlog je po ocenah uprave v tem, da odhajajo na manj zahtevna delovna mesta, kot so referenčne ambulante, kjer med drugim ni dela v treh izmenah. Težave sicer še niso tako velike, da bi morali omejevati sprejem bolnikov.

Delavce privabljajo z razpisi, podeljujejo tudi kadrovske štipendije

Rešitev vidijo v tem, da se delovna mesta ustrezno finančno vrednoti ter posledično zaposli dovolj kompetentnega kadra in mu zagotovi normalen delovni urnik.

Zaenkrat poskušajo privabiti nove delavce s tem, da večkrat ponavljajo razpise za prosta delovna mesta, promovirajo delo v UKC Maribor med zaposlenimi in študenti zdravstvene nege, podeljujejo kadrovske štipendije in sistematično delajo s pripravniki tehniki zdravstvene nege. V tujini kadra še ne iščejo.

Podobno pravijo tudi v Splošni bolnišnici Ptuj, kjer se prav tako srečujejo s pomanjkanjem kadra. "Kader zaenkrat uspešno nadomeščamo z razpisi, objavljenimi na zavodu za zaposlovanje. Postopoma nadomeščamo tehnike zdravstvene nege z diplomiranimi medicinskimi sestrami, glede na normative stroke zdravstvene nege. Vsekakor pa bi si tudi v naši bolnišnici želeli več negovalnega kadra, če bi bil ta dodatno financiran," so navedli za STA.