»Če želi mestna uprava še naprej predstavljati vzor na področju zmanjševanja onesnaževanja okolja, je prav, da postopoma začne nadomeščati obstoječi vozni park z električnimi vozili, po potrebi pa tudi z vozili na druge alternativne vire,« so zapisali na Mestni občini (MO) Kranj. Na zadnji seji mestnega sveta so svetniki sprejeli osnutek odloka o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta Električna mobilnost v Mestni občini Kranj, s katerim v Kranju nadaljujejo dejavnosti na področju zelene mobilnosti.

Najprej bodo zamenjali občinska vozila

»Začeli bomo kar z mestno občino Kranj. V prihodnjem letu bomo nadomestili obstoječi vozni park na fosilna goriva z električnimi vozili. Pripravili bomo razpis za menjavo desetih avtomobilov. Po občini bomo postavili tudi več električnih polnilnic, ki bodo delovale na solarni pogon in bodo zato popolnoma samozadostne in ekološke, kot se za zeleno mobilnost spodobi,« je načrte MO Kranj predstavil župan Matjaž Rakovec. S temi ukrepi, ki jih bo podkrepil tudi Eko sklad, naj bi občina prihranila okoli 50.000 evrov na leto. »Potem pa naj bi menjali vozni park tudi v drugih zavodih, ki delujejo pod okriljem MO Kranj,« napoveduje župan.

Kot poudarja Rakovec, gre za nadaljevanje dosedanjih prizadevanj za čistejše okolje, ki imajo v Kranju že tradicijo. V preteklih letih je mestna uprava denimo poskrbela za izposojo električnih koles, uredila polnilnice za električna vozila, nameščeni sta dve sončni elektrarni, izdelana je bila študija lokacij električnih polnilnic, izveden popis voznega parka mestne občine in podobno. Predlagani odlok, ki so ga obravnavali mestni svetniki, določa obveznosti koncesionarja in postopek njegove izbire. »Ta poteka s postopkom konkurenčnega dialoga. Odlok med drugim določa pogoje in merila za izbor koncesionarja, vzpostavitev in trajanje koncesijskega razmerja, prenehanje in druge elemente koncesijskega razmerja,« pojasnjujejo na občini.

V Kranju vse bolj kakovosten zrak

Župan Rakovec je nad dejavnostmi navdušen, saj bodo po njegovih besedah še dodatno poskrbele za zmanjšanje onesnaženja zraka v mestni občini. »Po zadnjih raziskavah sodi Kranj med manj onesnažena mesta, po kakovosti zraka je bil lani v samem vrhu v državi,« je svoje mesto pohvalil župan. Temu pritrjuje tudi sporočilo ministrstva za okolje in prostor, ki je Mestno občino Kranj pred kratkim obvestilo, da območje Kranja ne bo več uvrščeno med območja s preseganji delcev, saj meritve izkazujejo dobro kakovost zraka. »Na podlagi podatkov Agencije RS za okolje je bilo na našem območju ugotovljeno, da je kakovost zraka pod mejnimi vrednostmi preseganj. Leta 2016 je bilo teh preseganj 27, leta 2017 28, leta 2018 pa le še 13,« so izpostavili v komunikacijskem središču MO Kranj.

K boljšim rezultatom kakovosti zraka je zagotovo pripomogel tudi sistem izposoje koles Kr s kolesom. Letošnjo sezono, ki se počasi izteka, so zagotovili sedem dodatnih postaj ter 24 navadnih in 16 električnih novih koles. Tako ima kranjski sistem za izposojo koles 21 postaj z desetimi ključavnicami in štiri postaje z dvajsetimi ključavnicami. S 87 običajnimi kolesi in 58 električnimi kolesi je ob začetku sezone veljal za največji elektrificirani sistem v državi. Cena letne naročnine za izposojo običajnih koles znaša 25 evrov, medtem ko je za paket, ki vključuje tudi izposojo električnih koles, treba odšteti 50 evrov na leto. Lani je bilo v sistem vključenih 1200 uporabnikov, skupaj so si kolesa izposodili 28.146-krat, kar je pomenilo povprečno 121 izposoj dnevno.