Od konca septembra je v PDG Trbovlje zaposlenih osem gasilcev in vodja poklicnih gasilcev Simon Las. Za operativne zadeve je kot poveljnik zadolžen Anžej Štiher, predsednik društva pa je Marko Zaletel.

Razlika med prejšnjim in sedanjim sistemom je v številu zaposlenih gasilcev. Namesto prejšnjih treh jih je zdaj dopoldne pet, popoldne pa trije. Tako so zagotovili bistveno večjo varnost. »Zaposleni gasilci imajo osemurni delavnik od 6. do 14. ure oziroma popoldanski od 13.30 do 21.30. Velik odstotek intervencij se zgodi ravno v tem času in takrat imamo za prvi izvoz na voljo najmanj štiri ali pet ljudi,« je novosti opisal Simon Las. Novost je tudi, da ponoči gasilci niso v gasilskem domu, temveč dežurajo doma. Vedno dežura pet gasilcev, vsi stanujejo nekaj minut stran od gasilskega doma. »Taka je praksa v več kot 180 slovenskih občinah. Poudaril bi, da so tudi nočna dežurstva zaposlenih gasilcev prostovoljna in brez plačila, saj so tudi oni člani prostovoljnega društva. Dogovorili smo se, da se med sabo ne ločujemo na poklicne in prostovoljne gasilce, kar je v preteklosti že povzročalo spore in težave. Na terenu smo vsi gasilci in tako se tudi dojemamo med seboj,« je dejal Simon Las.

Ob sobotah, nedeljah in praznikih so poklicni gasilci prosti in takrat največjo težo prevzamejo prostovoljci, ki so po Lasovih besedah nepogrešljivi. Po pogodbi so gasilci PDG Trbovlje prevzeli vse naloge, ki jih je prej opravljal Gasilski zavod Trbovlje. Kot gasilsko društvo širšega pomena pokrivajo prometne nesreče po vsem Zasavju, intervenirajo ob nesrečah z nevarnimi snovmi, pri reševanju na vodi.

Obnova stavbe

Simon Las je prepričan, da gredo stvari počasi navzgor. »Poudaril bi, da sem bil presenečen že prve dni po nastopu službe nad pridnostjo fantov v društvu in zaposlenih v novem poklicnem jedru društva. Zelo veliko postorijo tudi sami prostovoljno.«

V prihodnjem letu na pobudo občine, ki bo zagotovila finančna sredstva, načrtujejo obnovo spodnjega dela stavbe, saj je stara prostorska zasnova dokaj nefunkcionalna. Prav tako bodo v prihodnjem letu zamenjana vsa stara okna, za kar bo občina namenila še 60.000 evrov, ter nabavljeno novo gasilsko vozilo. Velika želja je tudi gasilski poligon, ki je izrednega pomena za vaje in usposobljenost gasilcev. Za gradnjo poligona si prizadeva tudi občina, ki trenutno pripravlja in usklajuje prostorske akte.