»Že vrsto let se soočamo s prostorsko stisko, na srečo pa ne tudi s pomanjkanjem dijakov. Ti se namreč vse pogosteje odločajo za tehnične poklice, tako da imamo v petih šolah našega centra, ki je drugi največji v državi, že skoraj tri tisoč dijakov v srednješolskih programih in 400 študentov, ki obiskujejo višješolske programe,« pravi direktor Šolskega centra Celje Igor Dosedla. Ob tem pa šolo obiskuje še okoli tisoč udeležencev različnih oblik izobraževanja odraslih. Da bodo imeli tako dijaki kot tudi študentje in učitelji še boljše pogoje za delo, pa so se lotili gradnje novega prizidka, v katerem bodo uredili splošne in specializirane učilnice, prostor za laboratorijske vaje in praktični pouk, fitnes, pa tudi večnamensko dvorano. Večino denarja od skupno 1,3 milijona evrov, kolikor je vredna investicija, bodo v Šolskem centru Celje zagotovili sami, ministrstvo za šolstvo pa bo primaknilo 170.000 evrov.

Odzivajo se na potrebe gospodarstva

Da so se lotili gradnje prizidka, so narekovale potrebe, saj tehnologija izjemno hitro napreduje. »Leto 2007 je bilo za nas prelomno, saj je tehnologija napredovala s svetlobno hitrostjo. Da bi se ustrezno odzivali na potrebe gospodarstva, smo ustanovili Medpodjetniški izobraževalni center. Pridobili smo dva milijona evrov evropskih sredstev, ki smo jih vložili v opremo specializiranih učilnic. Istočasno smo centru pripojili še dve šoli in tako pod eno streho spravili celotno tehniško izobraževanje v Celju,« še pojasnjuje Dosedla. Od leta 2015 so za potrebe prizidka odkupili skupaj tri tisoč kvadratnih metrov sosednjih zemljišč in na njih odstranili dotrajane objekte. Kar dve leti pa so porabili za pridobivanje ustreznih dokumentov za gradnjo in marca letos končno dobili gradbeno dovoljenje, da so lahko začeli dela.

Slovesno ob 60-letnici

Pouk v prizidku se bo lahko začel že čez rekordnih deset mesecev, kar pomeni, da bodo prvi dijaki prag novega dela objekta lahko prestopili prvi dan novega šolskega leta. »Projekt je zasnovala Julija Žveplan Dolar iz Biroja Žveplan, ki je 700 kvadratnih metrov notranjih površin skušala kar najbolj prilagoditi raznolikim potrebam, ki jih naš center z zelo različnimi izobraževalnimi programi ima,« še pove Dosedla, ki center vodi zadnjih 16 let. V tem času so v učno tehnologijo vložili približno 10 milijonov evrov in postali eden najbolje opremljenih srednješolskih zavodov v Sloveniji. »Zagotovo pa bo nov prizidek najlepše darilo ob naši 60-letnici,« pravi Dosedla. Slovesnost ob jubileju šola pripravlja 14. novembra, ko bodo v Gledališču Celje pripravili prireditev z naslovom »Bili so nekoč… na naši šoli«. Kot pove že naslov, bodo na njej sodelovali tudi številni nekdanji dijaki šole, ki so danes uspešni in uveljavljeni strokovnjaki na številnih področjih.