Gradnja kanalizacijskega kanala C0 do centralne čistilne naprave, ki ga ljubljanska mestna občina gradi nad vodovarstvenim zajetjem Kleče, je znova trčila na nestrinjanje nekaterih kmetov in lastnikov tamkajšnjih zemljišč. Kmetje so prepričani, da bi gradnja kanalizacija uničila pitno vodo za približno 300.000 Ljubljančanov. Nekaj lastnikov zemljišč je tako včeraj na Ježici s protestom ponovno izrazilo svoje nasprotovanje projektu C0. Gradbincem, ki so gradbene stroje na območje pripeljali v spremstvu policije, so poskusili preprečiti začetek del s traktorji, s katerimi so zaščitili svoja zemljišča. Vendar delavcev to ni oviralo, da se ne bi lotili gradbenih del.

SDS zahteva izredno sejo

Na dogajanje so se odzvali v poslanski skupini stranke SDS, ki zahteva sklic izredne seje državnega zbora, na kateri bi obravnavali predlog priporočila v zvezi z zaščito pitne vode na območju ljubljanskega vodonosnika. Ob tem se v SDS sklicujejo na mnenja civilnih iniciativ in nevladne okoljske organizacije Alpe Adria Green. Te so nedavno opozorile, da naj bi bil projekt uresničen na osnovi neprimernega prostorskega akta za vodovarstveno območje od Broda do Ježice, ob tem pa da naj bi občina posegala tudi v pravice lastnikov zemljišč ob predvideni trasi kanalizacijskega voda.

»Gradbeno dovoljenje je nepopolno, ker nima logično povezanih parcel, natančnih geodetskih izmer, zakoličene trase in služnosti (vseh) lastnikov na prečnih parcelah in ob javnih poteh,« so navedli v SDS. Zato med drugim predlagajo, da državni zbor ministrstvu za okolje in prostor priporoči takojšnje sprejetje »ukrepov, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije in presoje vplivov na okolje zadržalo oziroma ustavilo gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na kraku od Broda do Ježice.«

Za kanal dodatna zaščita

Zaradi gradnje zbiralnega kanala C0, ki je del 111 milijonov evrov vrednega okoljskega projekta odvajanja in čiščenja odpadne vode na območju občin Ljubljana, Vodice in Medvode, se sicer mnenja krešejo že dalj časa, nasprotniki projekta so tudi že protestirali na terenu. Skrbi jih namreč, da bi gradnja kanalizacijskega kanala na vodovarstvenem območju, iz katerega se Ljubljanska kotlina v veliki meri napaja s pitno vodo, ogrozila vodni vir.

Medtem sta ljubljanska občina in javno podjetje VOKA Snaga že večkrat zatrdila, da kanal C0 ne bo ogrozil pitne vode, saj bo vzpostavljenih več varovalnih ukrepov. Septembra je bilo iz dokumentacije na spletni strani agencije za okolje tudi razvidno, da so se na občini odločili na delu kanala C0 vzpostaviti še dodatno zaščito: 2,1-kilometrski odsek kanala na trasi med vzhodno avtocesto pri Sneberjah in čistilno napravo Brod nameravajo dodatno zaščititi z umestitvijo cevi kanala v vodoneprepustno armiranobetonsko cev pravokotnega prereza. Gre za vodovarstveno najbolj občutljivo območje, saj se iz njega napajata vodarni Šentvid in Kleče. V VOKA Snaga so ob tem zatrdili, da bo »dodatni ukrep prispeval k zagotovitvi najvišje mogoče ravni zaščite in zmanjšanju tveganja za vodni vir«.