»Glede na to, da je Quadro izbran za najboljše podravsko podjetje leta 2018, me žalosti, da v podjetju prihaja do številnih kršitev delovnopravne zakonodaje,« na grenko resnico o čokoladnem podjetju opozori Nataša Rola iz Zveze svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS).

Uroš Mlakar v javnosti goji podobo dobrodelneža, ki v Liberiji, globoko v afriškem pragozdu in daleč od civilizacije, podpira vasico in njenih 40 prebivalcev. V rodnem Mariboru pa ima sporne delodajalske prijeme. »Delodajalec zaposlenim v proizvodnji ni izplačeval regresa za letni dopust oziroma so delno plačilo prejeli obročno, pa še to ne vsak mesec,« je razložila Nataša Rola in dodala, da jim regresa ni v celoti izplačal za pretekla štiri leta.

Mlakarjevo firmo so letos znova obiskali inšpektorji in ugotovili kršitve zakona o delovnih razmerjih. »Podjetju Quadro smo izdali prekrškovno odločbo z izrekom globe 3000 evrov pravni osebi in 450 evrov odgovorni osebi zaradi neizplačila regresa do zakonsko določenega roka,« nam je razkril Jadranko Grlić, vodja inšpektorata za delo. Mlakar je vložil zahtevo za sodno varstvo, ki pa še ni dočakala pravnomočnega razpleta.

V minulih treh letih je inšpektorat Quadru in Mlakarju že izrekel opomin zaradi nespoštovanja določil glede nadurnega dela, pa tudi zaradi neizplačila plače do zakonsko določenega roka. Inšpektorji so izdali še dve upravni odločbi. V eni so Mlakarju odredili, da mora pri zagotavljanju počitka zaposlenih in odrejanju nadurnega dela postopati zakonito. »Postopki še niso vsi končani,« pravi glavni inšpektor Grlić.

Delavki septembra izplačal le evro plače

Inšpektorji se utegnejo v prihodnje še ukvarjati s Quadrom. »Po besedah delavcev jim ne izplačuje povračila stroškov za prevoz na delo in z dela. Kot je razvidno iz plačilnih list, stroški niso povsod obračunani in posledično tudi niso bili izplačani,« pravi sindikalistka Rola.

Pa tudi sicer so plače zaposlenih v proizvodnji domnevno najboljšega podravskega podjetja vse prej kot odlične. Iz plačilnega lista, ki smo ga prejeli na vpogled, osnovna plača zaposlene v proizvodnji ni dosegala niti minimalne, zato ji je moral Quadro po odločbi izplačati razliko do višine minimalne plače. »Nizke plače so tudi razlog za nezadovoljstvo zaposlenih,« pravijo v sindikatu.

Rolova razpolaga še z informacijo, da naj bi Mlakar vztrajno preprečeval sindikalno organiziranje zaposlenih. »Med drugim so bile grožnje, da bodo člani sindikata opravljali izključno popoldansko izmeno dela in podobno. Delodajalec s sindikatom ni hotel sodelovati. Na naše dopise se ni odzval.«

Na naša vprašanja je Mlakar odgovoril, da v Quadru ni niti enega zaposlenega na minimalni plači in da imajo nadpovprečne dohodke v panogi. Zapisal je, da korektno izplačuje vse zakonske dodatke, vključno s potnimi stroški, malico in regresom, plačo pa redno plačuje 15. v mesecu. »Zavedamo se, da so naši sodelavci naš največji kapital,« je dodal in hvalil prijazno delovno okolje v podjetju. Ob tem je še zatrdil, da so po njegovem prepričanju inšpekcijsko ugotovljene kršitve delovnopravne zakonodaje »interna zadeva zasebne družbe«.