Kot so sporočili iz NSIOS, bodo predlagali spremembe pokojninsko invalidske zakonodaje ter ukinitev obdavčitve invalidskih prejemkov in usklajevanje teh z rastjo življenjskih stroškov. Vsem invalidom, vključno z osebami z motnjami v duševnem razvoju, je treba zagotoviti tudi enakopravno uresničevanje volilne pravice, so opozorili.

"Nadgraditi je treba zakonodajo na področju izobraževanja in šolstva, potrebne pa so tudi spremembe in razvoj na področju zdravstvenega varstva invalidov," so zapisali. Prav tako je po njihovih navedbah treba poskrbeti za nadaljnje izvajanje posebnih socialnih programov, ki so potrebni za uresničevanje človekovih pravic invalidov, kot tudi razvijati nove programe.

Predvsem pa mora država aktivneje in ambiciozneje pristopiti k nadaljnjemu uresničevanju in implementaciji konvencije o pravicah invalidov, so poudarili v NSIOS. "In nenazadnje, na vseh področjih je potrebno polno uveljavljanje načela 'nič o invalidih brez invalidov' in invalide vključiti v vse postopke odločanja," so dodali.

Ob tem v invalidskih organizacijah tudi ugotavljajo, da višina sredstev za izvajanju posebnih socialnih programov za invalide v zadnjih letih ne zadošča za polno izvajanje najnujnejših posebnih socialnih programov.