Uprava Pošte Slovenije, ki jo vodi Boris Novak, in Sindikat poštnih delavcev sta se v minulem tednu večkrat sestala, a nista dosegla dogovora o ključni zahtevi sindikalistov – dvigu plač. Zato delavci na pošti v vseh enotah in na vseh delovnih mestih, razen v strokovnih službah, jutri od polnoči naprej stavkajo. Vztrajali bodo »do preklica«, napovedujejo. Pogajanja med upravo Pošte Slovenije in sindikalisti se bodo nadaljevala v naslednjih dneh. Ne glede na to pa državljani stavke večinoma ne bomo bistveno občutili.

Katerih storitev ne bodo izvajali?

Zakon namreč poštne delavce zavezuje, da kljub stavki opravljajo vse osnovne dejavnosti in zagotavljajo predpisan minimalni obseg poštnih storitev. Vodstvo Pošte Slovenije se je s sindikatom dogovorilo še o izvajanju dodatnih storitev med stavko. To pomeni, da bodo vendarle zagotovili dostavo vseh pisemskih, mednarodnih in nujnih pošiljk vključno s hitro pošto, UPS-pošiljkami in telegrami, dostavljali bodo tudi pakete težke do 10 kilogramov, ne bodo pa zagotavljali dodatnih paketnih storitev. Vodja pogajalske skupine na strani uprave Pošte Slovenije Karmen Graf Lebe pričakuje, da bo med stavko motena dostava reklam, časopisov, paketov težjih od 10 kilogramov ter logističnih tovorov. Tudi bančne in finančne storitve bodo motene, še zlasti pa prodaja blaga in druge storitve na okencih. V Pošti Slovenije bodo javnost po svoji spletni strani sproti obveščali o poslovanju med stavko in o motnjah. Šele jutri bo zagotovo znano, koliko od 6300 zaposlenih na Pošti Slovenije bo aktivno stavkalo, je pa predstavnica sindikata Diana Kos zatrdila, da je podpora stavki zelo visoka.

Poštni delavci so že drugič letos napovedali stavko – in jo prvič tudi uresničili – predvsem zaradi slabih pogojev dela. Ti se kljub februarskemu dogovoru s poslovodstvom niso bistveno izboljšali, trdijo sindikalisti. Zato so od uprave najprej zahtevali, da prihodnje leto zaposli še dodatnih 300 novih delavcev. Spomnimo, že februarja so se dogovorili za 312 novih zaposlitev v dveh letih. Do danes so po podatkih Pošte Slovenije zaposlili 231 novih delavcev, do konca decembra jih bodo še 81. »Ves čas potekajo razpisi, z zavodom za zaposlovanje pripravljamo predstavitve na kariernih sejmih in delavnicah, pripravljamo medijske kampanje in intenzivno oglašujemo na družbenih omrežjih,« naštevajo na pošti. S sindikalisti so se tako v minulih dneh uskladili, da bodo s še dodatnimi zaposlitvami vendarle počakali in naslednje leto najprej analizirali učinke, ki jih bo prineslo že tako večje število zaposlenih ter nato, če ne bodo zadovoljivi, še povečali število delavcev.

Vztrajajo pri dvigu plač za desetino

Sindikalisti ne odstopajo od svoje glavne zahteve o 10-odstotnem dvigu plač med letom. A Novak trdi, da bi izpolnitev te zahteve njihove bilance potisnila v rdeče številke. Zaposleni namreč že od februarja prejemajo višje povračilo za prevoz, višje osnovne bruto plače, postavke za nadurno delo, dodatek za deljeni delovni čas, za mentorstvo pa tudi višji regres (1030 evrov). »Uvedli smo povračilo stroškov za prehrano vsem delavcem, ki so na delu od ene do štirih ur. Pravico imajo tudi do 15-minutnega odmora. Vsem, ki delajo več kot štiri ure, se obračunava povračilo stroškov za prehrano v višini davčne uredbe,« pravijo na Pošti Slovenije. Povprečna neto plača pismonoše (do septembra) je 871 evrov neto (1268 evrov bruto), skupaj z dodatki in prevozom 1040 evrov neto, za delo na okencih še nekoliko več, in sicer 1024 evrov neto (1531 evrov bruto), z dodatki pa 1194 evrov neto. S tem je plača na Pošti Slovenije pravzaprav le nekaj pod slovenskim povprečjem, ki znaša 1725 evrov bruto oziroma 1114 evrov neto. »Do danes je bila izvedena več kot tretjina ukrepov iz februarskega dogovora,« zatrjujejo v upravi, in poudarjajo, da so se februarja z obema sindikatoma tudi jasno dogovorili, da letos in prihodnje leto ne bosta postavljala dodatnih zahtev na področjih, ki jih omenjeni dogovor že ureja. Sindikalisti se tega niso držali.

»Ugoditev vsem stavkovnim zahtevam bi pomenila, da bi družba v letu 2020 lahko imela negativni poslovni izid. Samo 10-odstotni dvig plač bi pomenil za dodatnih 12 milijonov evrov višje stroške dela v prihodnjem letu in to poleg ukrepov, ki že pomenijo 17,7 milijona evrov stroškov v letih 2019 in 2020,« so na Pošti Slovenije pojasnili razloge, zakaj niso ugodili ključni sindikalni zahtevi. Sindikalistom so ponudili izplačilo poslovne uspešnosti v višini 1,5 milijona evrov ne glede na dosežene poslovne rezultate družbe, a sindikalisti s tem niso bili zadovoljni.