Pokojninska blagajna bi morala funkcionirati na podlagi dejansko vplačanih prispevkov, ne pa da se jo bremeni tudi z izplačevanjem pokojnin, ki ne temeljijo na vplačanih prispevkih. Se pravi, da dokler pokojninska blagajna ne bo očiščena, bo potreben prispevek državnega proračuna. Toliko v vednost mag. Toninu in bralcem, da ne bi nehote in po nepotrebnem prihajalo do izkrivljanja realne slike glede vzdržnosti pokojninske blagajne.

Kajtimir Kunc, Zagorje ob Savi