Kot je v sporočilu za javnost zapisal Penko, je bila z zahtevo varstvo zakonitosti razveljavljena pravnomočna obsodilna sodba, ki je bila podlaga za odvzem notariata Sikošku. Kot je še dodal, je bilo ministrstvo za pravosodje, ki je notarja Sikoška razrešilo, predhodno izrecno opozorjeno na dejstvo, da je v teku postopek pred vrhovnim sodiščem, za katerega obstaja verjetnost, da bo rešen v korist vlagatelja zahteve za varstvo zakonitosti. Ministrstvo pa je postopek razrešitev kljub temu nadaljevalo in ga tudi zaključilo v Sikoškovo škodo.

»Vseh posledic odločitve vrhovnega sodišča v tem trenutku še ni mogoče predvideti, jasno pa je, da pravne podlage za razrešitev notarja Sikoška ni več, kot tudi, da je do nje, kot je ugotovilo vrhovno sodišče, prišlo na nezakonit način,« je še zapisal Penko.

Sikošek je sicer ostal brez notariata, ker je ministrstvo za pravosodje ugotovilo, da je bil leta 2017 pravnomočno obsojen na osem mesecev pogojne zaporne kazni zaradi zlorabe položaja ali pravic. Poleg tega se je Sikošek znašel tudi v več disciplinskih postopkih, med drugim zaradi napak pri pripravi notarskega zapisa o posojilu stranke SDS pri Dijani Đuđić.

Ministrstvo je ugotovilo, da Sikošek »ni vreden javnega zaupanja za opravljanje notariata, zaradi česar več ne izpolnjuje z zakonom predpisanih pogojev za opravljanje notariata«. Sikošek se je obrnil na upravno sodišče, ki pa je decembra lani tožbo zavrnilo, saj se je strinjalo z razlogi, ki jih je ministrstvo navedlo v odločbi o razrešitvi.

Tudi ugovora Sikoška, da je zoper obsodilno sodbo zaradi kaznivega dejanja na vrhovno sodišče vložil izredno pravno sredstvo, upravno sodišče ni upoštevalo.