Da dogovora, ki bi občini sicer prinesel 250.000 evrov, a bi bil širše gledano zanjo škodljiv, ne bodo podprli, so županu namreč dali jasno vedeti celo koalicijski svetniki, so v četrtek poročale Primorske novice.

Z novim dogovorom bi ministrstvo za obrambo (Mors) izplačalo občini zadržanih 250.000 evrov za gasilsko-reševalni center, v zameno pa bi dobil v svojo korist usklajeno zemljiškoknjižno stanje zemljišč na območju vadišča Slovenske vojske, po katerih potekajo ceste. Občina pa bi umaknila tudi zahtevke na sodišču glede izpolnitve finančnih obveznosti, je še spomnil časnik.

Svojo odločitev je v izjavi za javnost sporočil tudi sam Marentič. Kot je zapisal, so se skupaj s partnerji, ki zasedajo večino svetniških mest v občinskem svetu, dogovorili, da predloga dogovora ne obravnavajo: "Večinsko stališče je namreč, da je od odstopa Občine Postojna od dogovora iz leta 2004 stanje, kar zadeva zavarovanja vodnih virov, povsem enako."

Župan se obenem zaveda, da je bilo na področju sprejemanja uredbe, ki bi vodni vir zavarovala, kar je za občino ključno, narejen velik napredek. Glede na vsa mnenja in pripombe na osnutek uredbe s tega področja pa sprejema same uredbe, ki bi zavarovala vodne vire, v kratkem ne gre pričakovati.

Marentič je poudaril še, da so se v pogovore podali v dobri veri, da bodo lahko dosegli dogovor, ki je na njihovi strani pogojen tudi s soglasjem občinskega sveta. Ker so na usklajevanju s partnerji ugotovili, da večinsko stališče ne podpira sklenitve dogovora, se je Marentič odločil za umik točke, "saj si nihče ne želi javnega političnega obračunavanja".

Na Morsu so za STA poudarili, da je posebna delovna skupina, ki jo sestavljajo predstavniki ministrstva in občine, pripravila in uskladila začasni dogovor s ciljem, da premostijo čas do sprejema uredbe o zaščiti vodnega vira Malni, pripravo katere sicer podpirajo.

Na Morsu še upajo, da bo začasni dogovor v prihodnje vendarle podprt

"Prepričani smo, da so prav skupne aktivnosti v okviru delovne skupine prispevale k temu, da so se stvari premaknile in bodo v relativno kratkem času tudi dokončane," so zapisali. Po drugi strani bo priprava novega državnega prostorskega načrta pozitivno prispevala k urejanju okolja in njegovi zaščiti na območju Počka. poleg tega so na Morsu želeli zagotoviti pogoje za realizacijo nekaterih preteklih dogovorov, s čimer bi tudi sporočili, da je konstruktivno in odprto sodelovanje z lokalno skupnostjo njihova prioriteta.

V vmesnem času pa morajo na ministrstvu izvajati določene aktivnosti, saj gre za zagotavljanje nacionalne varnosti. Zato je bil drugi cilj začasnega dogovora oblikovati način sobivanja, ki bi čim manj posegal v vsakdanje življenje občanov ter hkrati omogočal Slovenski vojski izvajanje vseh aktivnosti za zagotavljanje njene pripravljenosti za zagotavljanje učinkovite obrambe in varnosti države. Hkrati so v začasnem dogovoru definirali kompenzacije in iskali dolgoročne rešitve.

Na Morsu še vedno upajo, da bo začasni dogovor v prihodnje vendarle obravnavan in podprt, hkrati pa bodo zdaj ocenili nastalo situacijo po umiku skupnega dokumenta in opredelili nadaljnje aktivnosti. Pri tem si bodo še naprej prizadevali za sprejem vseh aktov, s katerimi bi uredili vsa vprašanja, povezana z varovanjem okolja in vodnih virov.