Potem ko je arbitražno sodišče v Švici ugotovilo, da je družba Antenna Slovenia pravilno uveljavila prodajno opcijo v družbi Antenna TV SL, so nadzorniki Telekoma upravi naložili podrobnejši pregled posla, je na spletni strani Ljubljanske borze danes objavil nadzorni svet Telekoma Slovenije.

Arbitražno sodišče je sicer z odločitvijo, ki jo je objavilo v ponedeljek, Telekomu Slovenije za 34-odstotni delež v Antenna TV SL naložilo plačilo kupnine v višini 17,595 milijona evrov skupaj z zamudnimi obrestmi in plačilom stroškov postopka. Po poročanju TV Slovenija naj bi celotni stroški, vključno s plačilom kupnine in stroški arbitražnega postopka, znašali okoli 23 milijonov evrov.

Nadzorni svet je upravo zadolžil, naj med drugim nedvoumno preveri morebitne prekoračitve pooblastil odgovornih oseb v zvezi s sklenitvijo pogodbe o zastopanju pred arbitražnim razsodiščem, nadzorom nad delom in višino stroškov zastopanja švicarske odvetniške pisarne Umbricht. Odvetniško družbo Umbricht je po poročanju TV Slovenija najel nekdanji predsednik uprave Rudolf Skobe.

Prav tako so nadzorniki upravi naložili, naj od pooblaščenega ocenjevalca vrednosti podjetij z veljavnim dovoljenjem za delo pri Slovenskem inštitutu za revizijo pridobi dokumentacijo o pregledu poročila o oceni vrednosti družbe Antenna TV SL, ki ga je po naročilu družbe Telekom Slovenije pripravila družba Ernst&Young.

V skladu z navodilom nadzornikov mora uprava z ustreznim mednarodnim strokovnjakom preveriti, ali obstajajo indici, da je pri vstopu družbe Telekom Slovenije v družbeniško razmerje z družbenikom Antenna Slovenia BV s strani posameznega družbenika ter tudi s potekom samega arbitražnega postopka prišlo do kakršnega koli oškodovanja družbe Telekom Slovenije s strani tedanjih odgovornih oseb.

Ob tem so izpostavili, da nadzorni svet ni bil vključen v postopek izbire švicarske odvetniške pisarne, ki je v tem postopku zastopala družbo Telekom Slovenije, prav tako niso sodelovali v postopku izdelave ocene vrednosti družbe Antenna TV SL, ki jo opravila družba Ernst&Young.

"Ves čas pa sta tako revizijska komisija nadzornega sveta kot sam nadzorni svet opozarjala na vsebino določil družbene pogodbe Antenne TV SL, ki Telekom Slovenije kot družbenika postavlja v izrazito slabši položaj," so poudarili.

Po navedbah nadzornikov je tudi njihova revizijska komisija opozarjala na nedoslednosti v poročilu o oceni vrednosti družbe Antenna TV SL, kljub temu pa jo je Telekom Slovenije predložil arbitražnemu sodišču.

Predsednica nadzornega sveta Barbara Kürner Čad je za TV Slovenija danes povedala, da bodo v primeru odkritja nepravilnosti vložili odškodninske tožbe.

Telekom Slovenije in Antenna Group sta skupno družbo, ki je upravljala televizijski program Planet TV, ki ga je leta 2012 začelo izdajati Telekomovo hčerinsko podjetje TSmedia, ustanovila februarja 2013. Takrat je upravo vodil Skobe, v njej pa so bili še Zoran Vehovar, Mateja Božič in Zoran Janko. Konec leta 2016 je Telekom delež v tej družbi s prevzemom deleža od TSmedie in dokapitalizacijo povečal na 66 odstotkov.