»Je morda kakšna možnost, da se ta spor mirno reši in se poravnata?« je okrajna sodnica Saša Kovačič na začetku predobravnavnega naroka povprašala zasebnega tožnika, odvetnika Velimirja Cugmasa. Ta je odgovoril, da je njegova »ponudba« še vedno enaka. »Tožbo sem pripravljen umakniti le, če se mi obdolženi opraviči in če v sklad za koroška dečka nakaže tri tisoč evrov,« je dejal. Obdolženi se s tem ni strinjal, zato je sodnica ocenila, da možnosti za mirno rešitev ni, in je začela glavno obravnavo.

Rekel mu je psihopat

In čemu sta si odvetnik Cugmas in odvetnik Feguš skočila v lase, da sta morala na sodišče? V spor sta se zapletla na eni od čisto običajnih pravd, ki je potekala na celjskem okrajnem sodišču aprila 2017. Na njej je odvetnik Cugmas zastopal vitanjsko družbo Kovinar, ki jo je tožila nasprotna stran, katere odvetnik je bil Feguš. »Obtoženi Feguš me je na tej obravnavi verbalno napadel in me zmerjal s tem, ko je razpravljajoči sodnici rekel, naj me kaznuje, če bom stegnil jezik. Prav tako mi je dejal, naj utihnem, držim gobec in tudi, da sem psihopat,« je razložil Cugmas, ki je prišel na sodišče brez svoje pooblaščenke. Brez zagovornika je na sodišče prišel tudi Feguš, ki pa se je zagovarjal z molkom. Cugmas je v sodni dvorani ponovil, da ni dvoma, da ga je obtoženi Feguš hotel razžaliti. »In to naklepno,« je dejal Cugmas sodnici.

V nadaljevanju je podrobno pojasnjeval jedro pravde, pri čemer pa je sodnica Cugmasa opozorila, da to, kar so razčiščevali na pravdi, ni predmet tega spora, ne nazadnje je bilo o zadevi pravnomočno odločeno tudi že na višjem sodišču. A je Cugmas vztrajal in pojasnil, da je na pravdi izpodbijal terjatev, ki jo je ustvaril direktor, ki za podpisovanje računov ni imel mandata. Da je smola še večja, je šlo za spor med očetom Antonom Kokolom starejšim, ki je bil prokurist v družbi Kovinar, in njegovim sinom Antonom Kokolom mlajšim, ki naj za vodenje ne bi imel pooblastila. Ko je sodnica ponovila, da predmet tožbe ni vsebina pravde, je Cugmas dejal, da nihče nima pravice braniti protipravnega dejanja. »Obdolženi je bil do mene skrajno žaljiv. Celo tako, da je prokurist družbe Kovinar na koncu postopka dejal, da česa takega še ni doživel. Navedeno ravnanje je mojega varovanca, prokurista Antona Kokola starejšega, zelo prizadelo,« je dejal Cugmas. In pojasnil še, da je bil njegov varovanec Kokol starejši še bolj zgrožen, ko je ime obdolženega odvetnika Feguša videl med kandidati za sodni svet, zato naj bi osebno pisal predsedniku države in od njega terjal, naj ga ne imenuje na to funkcijo.

»Še vedno sem prizadet, še zlasti zaradi odnosa pred mediatorjem odvetniške zbornice, kjer obdolženi svoje napake prav tako ni priznal, kaj šele da bi se zanjo zmogel opravičiti,« je še dejal Cugmas. V nadaljevanju pa je Cugmas predlagal sodnici, da sodišče zasliši nekaj prič, tudi oba Kokolova ter še nekaj drugih, čemur je sodnica ugodila, zato se bosta odvetnika na sodišču znova srečala sredi decembra.