Vrh lestvice držav, ki najbolj prizadevno predelujejo odpadno plastično embalažo, zaseda Litva, kjer se ponovno uporabi 74 odstotkov tovrstnih odpadkov. Sledijo Bolgarija (65 odstotkov), Ciper (62 odstotkov), Slovenija, Češka (59 odstotkov), Slovaška (52 odstotkov) in Nizozemska (50 odstotkov).

Na spodnjem delu lestvice so se znašle Avstrija (33 odstotkov), Madžarska (32 odstotkov), Irska (31 odstotkov), Estonija, Finska in Francija (vsaka po 27 odstotkov) in Malta (24 odstotkov).

V evropskem povprečju se delež predelave odpadne plastične embalaže v zadnjih letih zvišuje. Leta 2006 je bil še pri 26,4 odstotka, leta 2016 je dosegel že 42,4 odstotka, nato pa se je leta 2017 malenkost zmanjšal.

V absolutnih številkah je Slovenija v letu 2017 proizvedla okoli 50.164 ton plastičnih odpadkov, od česar je bilo ponovno uporabljenih 30.275 ton.