Za ta korak so se odločili zaradi vpliva spremenjenega zakona o minimalni plači, predvsem zaradi izločitve vseh vrst dodatkov iz obračuna. Povprečni dvig plače bo več kot 10-odstoten. Kot so sporočili iz Etija, se bodo plače v naslednjem letu dvignile vsem zaposlenim, ne le tistim z najnižjimi plačami, saj bi morebitna povečana uravnilovka negativno vplivala na motivacijo večine zaposlenih. Koncern Eti ima v Sloveniji pet podjetij, in sicer Eti Elektroelement, Proplast, Prostik, Recivar in Splet. Ustvarjeni prihodki v prvih devetih mesecih so za devet odstotkov višji od primerljivih lanskih, višji je tudi dobiček. Koncern Eti je lani ustvaril 123,8 milijona evrov čistih prihodkov od prodaje, kar je pet odstotkov več kot leto prej. Čisti dobiček je porasel za okoli 30 odstotkov, na 4,2 milijona evrov. Za naložbe so lani namenili 7,1 milijona evrov. V koncernu za letos načrtujejo tako rast čistih prihodkov od prodaje kot rast čistega dobička.