»V zadnjem mesecu z deponije spet neznosno smrdi! Smrad čez dan sploh ne izgine, zvečer in ponoči prav tako ne,« je v pismu jeseniškemu županu zapisala Simona Demšar, prebivalka naselja pod jeseniško deponijo in vztrajna borka proti smradu z deponije. Ob neprijetnih vonjavah, ki prebivalcem preprečujejo običajen vsakdanjik, so jo, podobno kot še mnoge Jeseničane, zmotile besede župana Blaža Račiča, ki je v lokalnih medijih večkrat poudaril, da ima občina pri reševanju težave z odpadki zvezane roke in da je potrebna rešitev s strani države. Med čakanjem pa se kupi odpadkov večajo. »Del deponije, ki je v lasti komunalnega podjetja Jeko, je tako visok, da je opazen že iz trgovskega centra na Plavžu in iz bolnišnice,« opozarja Demšarjeva. Prebivalcem, ki so neprijetnim vonjavam najbolj izpostavljeni, ne preostane drugega, kot da ves dan ne gredo iz svojih bivališč, ki jih v takšnih razmerah ne morejo niti prezračiti, kaj šele, da bi denimo poskušali oprano perilo sušiti zunaj.

V iskanju najmanj bolečih rešitev

»Seznanjeni smo z dejstvom, da se spet intenzivneje ponavljajo težave s smradom. Vem, da se že (pre)dolgo srečujete s to neprijetnostjo, ki vam, vašim bližnjim in neposrednim sosedom greni življenje. Upal sem, da se bo problem vsaj zmanjšal, če že ne povsem odpravil, ko bodo odpadki zaviti v bale. Žal se pričakovanje ni izpolnilo, zato vaše stališče in upravičene zahteve razumem in jih spoštujem,« odgovarja župan Jesenic Blaž Račič. »Tej težavi posvečamo veliko pozornosti, kljub temu pa celovite rešitve še nismo dosegli. Ne glede na to bomo svoja prizadevanja nadaljevali,« je napovedal.

Z vprašanjem, kam z nakopičenimi odpadki, se ubadajo po vsej državi, je jeseniškim občinskim svetnikom na zadnji seji potrdil Matej Loncner iz neodvisne revizijske hiše BM Veritas Revizija. Ta je opravila revizijo obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov gospodarske javne službe in z njo seznanila svetnike. Na Jesenicah namreč za predelavo mešanih komunalnih odpadkov skrbi koncesionar – podjetje Ekogor v lasti družbe Publikus. Ob tem je revizor posebej opozoril na težave s tako imenovano lahko frakcijo, torej delom že predelanih mešanih komunalnih odpadkov, ki se zaviti v bale zaradi zaprtja kitajskega trga, kamor naj bi bili namenjeni za sežig, nenehno kopičijo. Prav to ključno vpliva tudi na kopičenje bal v CERO Mala Mežakla nad Jesenicami. Občini so revizorji svetovali nadaljnje sodelovanje s koncesionarjem, saj bi občane denimo prekinitev koncesijske pogodbe močno udarila po žepu. Nakopičene odpadke bi namreč v tem primeru morala občina nekam odpeljati, za kar bi potrebovala ustrezen prostor, dovoljenja, poskrbeti bi morala za prevoz, kar pa bi pomenilo precej visok strošek za občino in višje vsote na položnicah občanov.

Občina že prihodnji teden spreminja dva odloka

Med ukrepi revizorji občini svetujejo aneks h koncesijski pogodbi, v katerem naj bi Občina Jesenice in Ekogor uredila vsa odprta vprašanja. Obenem je treba, opozarja revizijsko poročilo, čim prej najti rešitev za odvoz začasno skladiščene lahke frakcije ter oblikovati nove cene storitve obdelave, saj sedanje cene koncesionarju ne pokrivajo vseh upravičenih stroškov, zaradi česar je v nezavidljivem finančnem položaju.

Med iskanjem ustreznih rešitev, ki bi občane odrešile življenja v nevzdržnem smradu, pa so na občini Jesenice, kot pravijo, zazrti v prihodnost. Že danes naj bi problematiko obravnavali na koordinaciji županov zgornje Gorenjske. Prihodnji teden bodo na seji občinskega sveta jeseniški svetniki obravnavali predlog sprememb in dopolnitev odloka, ki ureja koncesijo ter dopolnitev odloka o ravnanju s komunalnimi odpadki v občini. Ta je posledica izsledkov revizije in hkrati pomeni uskladitev z zakonodajo. Med drugim odlok na novo določa uporabnike javnih storitev in opredeljuje storitev obdelave mešanih komunalnih odpadkov.