Med stanovanjskim naseljem Nove Fužine in Štepanjskim naseljem bo Mestna občina Ljubljana zgradila brv, katere namen je čim bolje povezati fužinski in štepanjski breg Ljubljanice v smiselno celoto. Mestna občina je ideje, kako naj bosta videti ta doživljajski most in njegova okolica, iskala s pomočjo zbornice za arhitekturo Slovenije z javnim natečajem, ki se je pred kratkim končal. Ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval podžupan Janez Koželj, je prvo nagrado podelila ideji dvonivojskega mostu.

Dve ravni za različna doživetja

Avtorji zmagovalnega projekta so Jurij Kobe, Peter Plantan, Maja Kovačič, Urša Podlipnik, Tanja Paulin, Nataša Blažko, Ina Radšel, Marjan Pipenbaher, Tomaž Weingerl in Tatjana Gotovčević, ki bi projektno dokumentacijo za most in njegovo okolico pripravili po ceni 237.900 evrov brez davka na dodano vrednost. Po prvih ocenah bo za uresničevanje te ideje občina porabila nekaj manj kot 1,37 milijona evrov brez davka.

Ocenjevalna komisija je v svojem končnem poročilu pojasnila, da je predlog omenjenih avtorjev v največji meri odgovarjal »postavljenim merilom natečaja in pričakovanjem razpisovalca«. Most bo širok nekoliko več kot 10 metrov, vzdolž sredine mostu pa se bo dvignil lok, ki bo pešcem omogočal, da Ljubljanico prečkajo tudi na višjem nivoju. Takšna zasnova bo širino spodnjega dela mostu razdelila na tri pasove. Zunanja robova spodnjega nivoja mostu bosta namenjena pešcem in kolesarjem, sredinski del, ki ga bo nadkrival dvignjeni lok, pa bo omogočal različne načine uporabe.

Predmet natečaja ni bil zgolj predlog, kako naj bo videti novi most, temveč tudi izdelava predloga ureditve trgov na obeh bregovih Ljubljanice. Zmagovalci natečaja so tako predvideli, da se bodo poti z mostu na obeh straneh priključile na obstoječe peščeve in kolesarske površine. Na štepanjski strani je predviden večji trg, ki ga bo od preurejenega avtobusnega postajališča Štepanjsko naselje ločeval podolgovat večnamenski paviljon z zeleno streho. Na fužinski strani Ljubljanice pa se bo novi most navezal na manjši trg oziroma ploščad, ki bo predstavljala vstopno točko v obstoječe parkovne ureditve.

Želeli so si več predlogov

Na natečaj za most v parku Muste je občina prejela trinajst idejnih rešitev. Ocenjevalna komisija je v svojem poročilu obžalovala, da se je natečaja udeležilo sorazmerno malo avtorskih skupin. Občina je namreč pričakovala, »da bo razpis pritegnil več pozornosti predvsem arhitektov in krajinskih arhitektov, saj je doživljajski most v krajini objektivno bolj arhitekturni, oblikovalski kot inženirski, tehnični izziv«.