Večja prepoznavnost turistično zanimivih lepot Slovenije v slovenski gorski svet privablja vedno več domačih in tujih ljubiteljev gora. Temu primerno se veča število gorskih nesreč. V zadnjih petih letih se je število nesreč v gorah povečalo kar za 40 odstotkov, je povedal predsednik Gorske reševalne zveze Slovenije Janez Rozman. Kot je izpostavil, je ustrezna usposobljenost in opremljenost gorskih reševalcev ključna za čim hitrejšo in čim učinkovitejšo intervencijo, pa tudi za varnost tako ponesrečencev kot samih reševalcev. Tri nova intervencijska vozila znamke Toyota Hilux bodo po Rozmanovih besedah za gorske reševalce neprecenljiva pridobitev in bodo prispevala k hitrejši in kakovostnejši oskrbi ponesrečencev ter bodo pomembno izboljšala možnost preživetja v zahtevnih okoliščinah.

Nova vozila bodo uporabljali kranjskogorski, tržiški in celjski gorski reševalci. Predsednik Gorske reševalne službe Tržič Janez Primožič je povedal, da bodo z novim vozilom nadomestili dotrajano vozilo iz leta 2003, s popravilom katerega so letos že imeli 2000 evrov stroškov. »Novo vozilo nam omogoča hiter dostop in prevoz vse opreme čim bližje kraja dogodka, tako nam omogoča hitro ukrepanje in reševanje,« je zadovoljen Primožič.

V Tržiču se gorski reševalci sicer srečujejo tudi s problematiko prostorske stiske, saj bodo morali zapustiti prostore na policijski postaji. Nove prostore bodo v sodelovanju Uprave RS za zaščito in reševanje ter tržiške občine dobili na Pristavi pri Tržiču. Minister Erjavec se zaveda, da je ob naraščanju števila intervencij gorskih reševalcev zelo pomembna modernizacija njihove opreme. Zato je vesel, da so jim danes lahko predali tri nova vozila. »Od leta 2015, odkar ni več finančne in gospodarske krize, smo predali 15 vozil in tudi v prihodnje bomo s tem nadaljevali, saj nameravamo opremiti vseh 17 postaj gorske reševalne službe,« je napovedal minister.

Za področje zaščite in reševanja proračun za leto 2020 predvideva povečanje sredstev za pet odstotkov. »To omogoča sprotno posodabljanje opreme, ki jo potrebujejo reševalne službe, ki bazirajo zlasti na prostovoljstvu, in prav je, da ministrstvo za obrambo skupaj s pomočjo Uprave RS za zaščito in reševanje zagotavlja ustrezno opremo za njihovo varno delovanje,« je poudaril minister.

Spomnil je tudi na področje helikopterske podpore, brez katere si ni mogoče predstavljati sodobnega gorskega reševanja. V načrtu Slovenske vojske je, da bi vsako leto celovito obnovili po dva helikopterja in jim s tem podaljšali življenjsko dobo. Erjavec pa si želi, da bi v Sloveniji dobili tudi tri nove helikopterje za nujno medicinsko pomoč. Pričakuje, da bodo v sodelovanju z ministrstvom za zdravje področje helikopterske nujne medicinske pomoči ustrezno uredili. Na delu je medresorska skupina, ki naj bi pripravila predlog sistemske ureditve.