Pripadniki tako imenovane baby boom generacije so danes stari od 54 do 72 let in jih je dober del že upokojen, drugi pa bodo ta korak naredili v nekaj letih. Zgolj za primerjavo si oglejmo stanje v ZDA, kjer je po zadnjih raziskavah ameriškega inštituta Insured retirement upokojenih 47 odstotkov omenjene generacije oziroma približno 34 milijonov ljudi. Še pred devetimi leti jih je bilo le 19 odstotkov. Generacija se pospešeno upokojuje, skrb zbujajoče pa je pomanjkanje pokojninskih prihrankov, saj kar 45 odstotkov njenih še neupokojenih pripadnikov nima nobenih namenskih prihrankov za obdobje upokojitve. Če združimo to z zadnjimi podatki OECD, po katerih lahko Američan s povprečnimi prihodki računa na javno pokojnino le v višini 45 odstotkov svoje plače pred upokojitvijo, se pokaže nezavidljiva prihodnost za velik del prebivalstva, ki se bo moralo sprijazniti s pokojnino, krepko pod mejo dostojne, ki jo OECD postavlja na vsaj 70 odstotkov plače pred upokojitvijo. Pri nas je seveda drugače kot v ZDA, ampak kljub višjim javnim pokojninam tudi slovenski upokojenci padejo pod mejo dostojne višine prihodkov.

Želje so eno, resničnost pa drugo

Zaradi pomanjkanja prihrankov in nizkih javnih pokojnin namerava velik del ameriških zaposlenih upokojitev odložiti, saj si je preprosto ne morejo privoščiti. Po raziskavi inštituta Insured retirement se namerava kar tretjina omenjene generacije upokojiti šele pri 70 letih ali pozneje, in to prav zaradi pomanjkanja oziroma odsotnosti prihrankov. Le 24 odstotkov vprašanih se namerava upokojiti pred 65. letom. Pri nas se upokojujemo prej in po podatkih ministrstva za delo iz leta 2017 je bila povprečna starost novih prejemnikov pokojnine 60 let in 2 meseca za ženske ter 62 let in en mesec za moške.

Kljub željam, da bi s poznejšo upokojitvijo izboljšali finančno situacijo, številke razkrivajo, da marsikdo preoptimistično ocenjuje svoje zmožnosti za delo v starosti in se mora kljub drugačnim načrtom upokojiti prej. Po raziskavi ameriške družbe Prudential se iz različnih razlogov kar polovica upokojencev upokoji prej, kot je bilo načrtovano. Predčasna upokojitev ob tem slabo vpliva na dodatne prihranke pri varčevanju v zasebnih pokojninskih skladih. Če se upokojimo pet let prej, lahko to pomeni skoraj za četrtino nižje prihranke, saj imamo zadnjih nekaj let zaposlitve praviloma najvišjo plačo, hkrati pa to pomeni nižjo javno pokojnino.

Naredimo si upokojitveni načrt

Raziskave razkrivajo, da so tisti, ki so si za načrtovanje svoje upokojitve vzeli več časa in so angažirali še pomoč finančnih svetovalcev, veliko bolje finančno pripravljeni na upokojitev kot tisti, ki nimajo nobenega načrta in se glede tega niso posvetovali s strokovnjaki. Le resen, zapisan varčevalni načrt občutno poveča možnosti, da bo oseba v pokoju v boljšem finančnem položaju. Po že omenjenih raziskavah kar 47 odstotkov tistih pripadnikov povojne generacije, ki sodelujejo s finančnim svetovalcem, pričakuje dovolj prihrankov za udobno upokojitev, med tistimi brez pomoči svetovalcev pa je takšnih le 17 odstotkov. Med tistimi, ki ne pričakujejo finančno udobne upokojitve, večina najbolj obžaluje to, da v času zaposlitve niso dajali dovolj na stran (63 %) oziroma da niso začeli varčevati dovolj zgodaj (58 %).

Več kot polovica ima namenske prihranke

Približno 55 odstotkov še neupokojenih pripadnikov povojne generacije v ZDA ima dodatne pokojninske prihranke večinoma v obliki kolektivnih pokojninskih načrtov, v katere so bili vključeni prek delodajalcev. Na podlagi teh prihrankov si bodo zagotovili dodatne prihodke v pokoju, ki jim bodo zagotavljali višjo kakovost življenja. V ZDA imajo glede črpanja pokojninskih prihrankov veliko več možnosti kot na primer v Sloveniji, kjer lahko dobimo prihranke iz kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja izplačane le v obliki dodatne pokojninske rente, zgolj če smo varčevali individualno, se nam prihranke lahko izplača tudi v enkratnem znesku. Večina Američanov namerava svoje pokojninske prihranke še vedno pustiti naložene v skladih in jih po potrebi dvigovati občasno, le 6 odstotkov pa jih namerava kupiti dodatno pokojninsko rento, s katero se jim prihranki izplačujejo v obliki mesečne anuitete.