Jaka Bizjak, sekretar Skupnosti socialnih zavodov Slovenije