Ocenjevalna komisija je z izborom predloga arhitektov Mojce Gužič Trplan in Gregorja Trplana sklenila projektni natečaj za novo podobo kopališča Vevče, ki sta ga objavili Mestna občina Ljubljana in Zbornica za arhitekturo in prostor Slovenije. Po prvih ocenah bi gradnja kopališča, kakršnega sta zasnovala zmagovalca, stala 11,1 milijona evrov skupaj z davkom na dodano vrednost.

Zmagovalna rešitev je ocenjevalno komisijo prepričala predvsem z urbanistično in krajinsko ureditvijo ter funkcionalno in strukturno celovitostjo zasnove, ki v največji meri ustrezata postavljenim merilom, je v zaključnem poročilu pojasnila ocenjevalna komisija, ki ji je predsedoval podžupan Janez Koželj.

Predvidena dva tobogana

Kopališče naj bi imelo nepokrit zunanji olimpijski bazen, ki bi ga dopolnjevali še otroški bazen in bazen za neplavalce ter bazen, v katerega bi se iztekla tobogana. Na zahodni in severni strani olimpijskega bazena so avtorji predvideli stavbo v obliki črke L, kjer bi bili med drugim recepcija, garderobe in notranji bazen.

Pred recepcijsko avlo je predvidena ureditev večnamenske vhodne ploščadi, ki bi se stopničasto nadaljevala do Ljubljanice. Severno od vhodne ploščadi je predvidena ureditev manjšega zunanjega parkirišča (večina parkirnih mest bo v podzemni garaži) in večnamenskega paviljona, v katerem bi bile kolesarnica, trgovina in čolnarna. Na strehi paviljona pa je predvideno športno igrišče.

Komisija je avtorjema priporočila, naj pri nadaljnjem projektiranju preverita, kako dostop do igrišča na strehi paviljona omogočiti tudi gibalno oviranim, saj so trenutno predvidene le stopnice. Med priporočili komisije je tudi takšno, da naj se preveri možnost zagotavljanja zanesljive energetske oskrbe kopališča »iz obnovljivih virov z dodajanjem odvečne toplotne energije iz sosednje papirnice«.

Za nakup dotrajanega kopališča občina odštela pol milijona

Ocenjevalna komisija sicer ni imela lahkega dela, saj so morali pregledati in pretehtati med kar 21 idejami. Komisija je veliko prispelih predlogov pripisala predvsem »privlačni temi mestnega kopališča ob reki na robu mesta, v katero se da hitro vživeti in kjer so lahko avtorji našli priložnost za strokovni prispevek k razvoju javnih storitev in prostora. Z natečajem za kopališče se je arhitekturni in krajinski stroki ponudila redka priložnost za nov, predvsem oblikovalski izziv in izkušnjo.«

Spomnimo, Mestna občina Ljubljana je kopališče v Vevčah kupila letos poleti od nekdanjega lastnika družbe Salomon. Za nepremičnine je odštela slabega pol milijona evrov. V preteklosti so na občini ocenili, da je nekoč priljubljeno kopališče v slabem stanju in precej degradirano. »Pomožni objekti so večinoma porušeni, bazenske školjke so v izjemno slabem stanju, zemljišče je polno nevarnih jaškov – tudi tehnološko so obstoječi objekti zastareli, tako da jih ni smiselno ohranjati in obnavljati,« je v javnem natečaju ugotavljala občina, ki pa si je želela ohraniti čim več velikih dreves, ki rastejo blizu brega Ljubljanice.