V septembru je Slovenijo obiskalo okoli 630.000 turistov, kar je 3,7 odstotka več kot v devetem mesecu lani. Povečalo se je število prihodov tako domačih kot tujih turistov, in sicer prvih za 1,5 odstotka, drugih pa za 4,3 odstotka.

Prenočitev v turističnih nastanitvenih obratih je bilo v devetem mesecu skoraj 1,5 milijona in s tem 2,6 odstotka manj kot pred letom dni. Število prenočitev domačih turistov je zdrsnilo za 3,9 odstotka, tujih pa za 2,2 odstotka.

Največ prenočitev med tujimi turisti so v septembru ustvarili turisti iz Nemčije (20 odstotkov), Avstrije (devet odstotkov) in Italije (sedem odstotkov). Glede na september lani se je najbolj povečalo število prenočitev nemških turistov (za 15 odstotkov).

Gledano po vrstah turističnih občin je septembra največ prenočitev odpadlo na gorske občine, in sicer 30 odstotkov vseh prenočitev. Sledile so obmorske z 22-odstotnim in zdraviliške s 17-odstotnim deležem. Glede na september lani je bilo število prenočitev nekoliko večje le v obmorskih občinah, in sicer za dva odstotka.

Tuji turisti so tudi v septembru največkrat prenočili v občini Ljubljana, sledile so občine Piran, Bled, Bohinj in Kranjska Gora. Domači turisti so v omenjenem mesecu največkrat prenočili v občinah Piran, Izola in Ankaran.

Glede na vrsto nastanitvenega obrata pa so tudi v septembru med turisti prevladovali hoteli, v katerih so ustvarili več kot 680.000 prenočitev, vendar pa je bilo to število nekoliko nižje kot v septembru lani. Po številu prenočitev so hotelom sledili zasebne sobe, apartmaji in hiše, v katerih je bilo sicer ustvarjenih za štiri odstotke manj prenočitev kot septembra 2018, ter kampi s štiriodstotno rastjo.

V prvih devetih mesecih leta se nadaljuje rast tako turističnih prihodov kot prenočitev. Domači turisti so v tem obdobju število prihodov povečali za 1,3 odstotka, tuji pa za 7,1 odstotka. Medtem se je število prenočitev domačih turistov med januarjem in septembrom glede na enako obdobje lani zmanjšalo za dva odstotka, tujih turistov pa povečalo za 3,5 odstotka.