Kot so ob tem spomnili na Pošti, so februarja s sindikatoma že sklenili dveletni dogovor, po katerem v primeru spoštovanja sporazuma na strani delodajalca, sindikata v letih 2019 in 2020 ne bosta postavljala novih zahtev in ne bosta napovedala in izvedla stavke iz razlogov, ki jih ureja dogovor.

Slednji vsebuje ukrepe, ki vplivajo na ekonomski in socialni položaj zaposlenih, glede na naravo dogovorjenih ukrepov pa so učinki nekaterih ukrepov vidni takoj, medtem ko določeni terjajo svoj čas do izkaza polnih učinkov in so tudi časovno opredeljeni. Na Pošti Slovenije zato ocenjujejo, da je napoved stavke po osmih mesecih od sklenitve dogovora neutemeljena.

Kot so dodali, so se v času izvajanja zavez ves čas odzivali na pripombe obeh sindikatov v primerih, ko je pri izvajanju na operativni ravni prihajalo do napak. Prav tako so tudi sami sprejeli dodatne ukrepe, ki bodo pripomogli k izboljšanju pogojev dela.

Po njihovih zagotovilih nobena zaveza ni ostala odprta, njihova vrednost pa je skupaj ocenjena na 17,7 milijona evrov. Večino so jih že uresničili ali pa so v izvajanju, medtem ko bodo nekatere zaradi zato potrebnega časa izvajali dlje. S tem sta se strinjala oba reprezentativna sindikata, tudi SPD, poudarjajo v vodstvu družbe.

Kot dodajajo, so od sklenitve v poštnem prometu od načrtovanih 312 do danes zaposlili 231 ljudi, ne glede na razmere na trgu dela pa si prizadevajo do konca leta zagotoviti dogovorjeno število kompetentnih sodelavcev.

Pogoje dela so po njihovem mnenju izboljšali

Za zagotovitev varnosti in zdravja pri delu so od februarja pregledali vseh 336 pošt in izdelali nabor prioritetnih ukrepov za izboljšanje opreme delovnih mest ter naložb v razširitev prostorskih zmogljivosti. Doslej so izvedli več kot tretjino vseh ukrepov v skupni vrednosti nekaj več kot štiri milijone evrov.

Pogoje dela so po njihovem izboljšali tudi z aprila uvedenimi tehnološkimi posodobitvami v poštnem logističnem centru Maribor, septembra pa je v Ljubljani začel delovati tudi nov avtomatiziran sistem za sprejem paketnih pošiljk, ki bistveno olajša delo in ga nameravajo razširiti tudi na druge večje pošte. Prav tako so z 263 lahkimi dostavnimi vozili in 67 srednjimi dostavnimi vozili okrepili vozni park.

Na Pošti menijo, da sprejeti ukrepi že kažejo prve rezultate v nižji fluktuaciji. Z dogovorom so zaposlenim zvišali povračilo stroškov prevoza na delo, osnovne bruto plače, urne postavke za nadure ter dodatke za deljeni delovni čas, mentorstvo in inštruktorstvo, uvedli dodatek za zaposlene v manipulaciji, dvignili regres na 1030 evrov ter razširili krog upravičencev za obračun dodatka za rezervo.

Kot še dodajajo, se v sklopu vseh oblik socialnega dialoga pošteno pogajajo in so zavezani k izvajanju vseh dogovorov, pri tem pa morajo kot gospodarska družba slediti ekonomskim zakonitostim vodenja in razvoja družbe in ne morejo pristati na pogoje, ki bi lahko zamajali njihovo poslovanje in poslovanje odvisnih družb.

Sindikat poštnih delavcev je stavko napovedal, ker po njihovem v običajnem socialnem dialogu ni pričakovati rešitve ključnih vprašanj. Znova zahtevajo kadrovsko okrepitev na takšno raven, da bo zagotavljala izpolnjevanje obveznosti in normalen obseg opravljenih ur. Po njihovi oceni bi morala Pošta zaposliti še dodatnih 300 ljudi. Poleg tega zahtevajo dvig plač, saj je po njihovem mnenju sedanja višina plače za deficitarna delovna mesta glede na naravo in pogoje dela bistveno prenizka.